Читать реферат по качеству, управлению качеством: "Технохімічний контроль і методи аналізу жмиху і шроту" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Реферат

з дисципліни: Контроль якості та безпеки продукції галузі

на тему:

«Технохімічний контроль і методи аналізу жмиху і шроту» Виконала:Перевірила:м. Дніпро

2020 ЗмістВСТУП 21. Загальна характеристика методів аналізу жмиху і шроту 42. Визначення вологості жмиху і шроту 53. Визначення олійності жмиху і шроту 64. Визначення вмісту протеїну в жмиху або шроті 85. Визначення вмісту золи в жмиху або шроті 105.1 Визначення вмісту сирої золи 105.2 Визначення вмісту золи, нерозчинної в HCl 10ВИСНОВКИ 12СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13

ВСТУП

Технохімічний контроль виробництва - це операція, що має на меті забезпечення належної якості виготовленого продукту. Постійний та правильно організований контроль виробництва надає змогу моніторити якість готових виробів, а також забезпечити випуск продукції.

Технохімічний контроль охоплює всі етапи виробництва на харчових підприємствах і має важливе значення для контролю якості продукції харчування.

Технохімічний контроль на підприємстві здійснюється виробничими лабораторіями, функції яких визначаються положенням про виробничі лабораторії. Головним завданням цих лабораторій є раціональна побудова технологічного процесу з використанням принципів мінімізації технологічних затрат і втрат, а також високої організації праці.

Основні функції технохімічного контролю на підприємстві такі:

    Контроль якості сировини, продукту, матеріалів, тари Контроль технологічних процесів обробки сировини та виробництва готового продукту Контроль якості готової продукції, упаковки, маркування та порядку випуску продукції з підприємства.

Сучасна технологія виробництва рослинних олій передбачає операції підготовки насіння до зберігання і зберігання насіння, операції пов’язані з підготовкою насіння до вилучення олії, операції пресування та екстракції, первинного та комплексного очищення олії, переробки шроту.

1. Загальна характеристика методів аналізу жмиху і шроту

Методи аналізу жмиху і шроту дозволяють оцінити важливі технологічні параметри роботи всього заводу в цілому і опосередковано виявляють рівень досконалості попередніх технологічних операцій.

Для аналізу жмиху і шроту визначають наступні характеристики:

    Вологість; Олійність; Вміст протеїну Вміст золи

Так, визначення вологості жмиху і шроту має важливе значення при подальшому зберіганні цих продуктів, при транспортуванні, обумовлюючи необхідність і об’єм протипожежних заходів. При дуже низькій вологості шроту, наприклад, зростає його вибухонебезпечність і величина втрат через розпилення.

Визначення олійності жмиху і шроту служить не тільки для якісної оцінки, але й дозволяє встановити величину втрат олії у виробництві, які є показником технічного рівня виробництва.

Визначення протеїну дозволяє оцінити харчову і кормову цінність шроту (або жмиху) як білкового продукту. Присутність в жмиху або шроті підвищеної кількості насіннєвих оболонок або плодів значно знижує вміст протеїну і може служити зазначенням на недосконалість роботи підготовчих цехів заводу.

Визначення золи в шроті або жмиху служить показником цінності шроту як білкового продукту і вказує на степінь досконалості операцій і


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы