Читать реферат по метрологии: "Застосування стандартів ISO серії 9000" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Група: 4 – 10 – 98 БУБ

студент:Заболотний

Олександр Едуардович

адрес:м. Запоріжжя,

вул. Миру, б. 10, кв. 18

телефон: 33 – 16 – 77КОНТРОЛЬНА РОБОТАз дисципліни: управління якістю продукції

за темою: застосування стандартів ISO серії 9000

факультет: дистанційне навчання

спеціальність:БУБ

відділення:бакалавратВикладач консультант: Лєбєдєв В. В.МАУП2000.

Тема: Застосування стандартів ISO серії 9000 Зміст

Вступ………………………………………………………………………..………….3 1. Загальні відомості про стандартизацію…………………………………….4

2. Створення стандартів серії ISO 9000. Міжнародна

та європейська діяльність з стандартизації………………………….…..5

3. Міжнародні стандарти серії 9000

3.1 Склад стандартів…………………………………………………..……….6

3.2 Вибір та застосування стандартів……………………………..……….8 Висновки………………………………………………………………………………11

Список літератури……………………..……………………………………….….13

Вступ

В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, успіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому та внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Тому проблема забезпечення і підвіщення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств.

З розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не спрощується, а, навпаки, стає складнішою. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично неможливо. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю.

Значну роль в підвіщенні якості продукціі відіграють стандарти які є організаційно-технічною основою систем якості. На перших порах мала місце практика внесення в контракти вимог до систем якості, що доповнювали вимоги до продукції, а також до перевірки систем якості в ряді країн (США, Канада та ін.) були створені національні стандарти, що встановлюють вимоги до системи якості, а в 1987 р. Міжнародною організацією із стандартизації ISO, були розроблені міжнародні стандарти серії 9000, доповнені в подальшому стандартами серії 10000, які сконцентрували досвід управління якістю, нагромаджений в різних країнах, і в багатьох із них були запровджені як національні.

У цій роботі розглянута міжнародна та європейська діяльність з стандартизації, а саме по створенню стандартів серії ISO 9000, склад та застосування стандартів серії ISO 9000. 1. Загальні відомості про стандартизацію

Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства та нормативних документів, які регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров’я і майна людей та навколишнього середовища. Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції.

Існує хибна думка про те, що стандартна продукція є синонімом низької якості, одноманітної, позбавленої смаку продукції. Але сама природа дає нам хороші приклади геніальної стандартизації. Так, відомо, що вся фантастична різноманітність живих істот на землі, які мають різну форму, забарвлення, способи поведінки, побудована всього лише з 22 “стандартних деталей” – амінокислот.