Читать реферат по товароведению: "Основні завдання маркетингу"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Реферат на тему:

Основні завдання маркетингу

Київ 2016

ЗМІСТ:1. Введення

2. Стратегія і тактика ціноутворення 3. Проведення реклами методом «директ мейл» 4. Нужда, потреба, запити 5. Висновок

6. Список використаної літератури

ВСТУП Маркетинг - це наука про те, як шукати ринок, на якому краще за все працювати, що саме пропонувати споживачеві, як працювати продуктивно і ефективно, задовольняючи потреби суспільства.

Поняття «маркетинг» багато хто помилково ототожнюють з рекламою і збутом. Це можна пояснити. З переходом до ринкових відносин нам постійно докучають телевізійна і поштова реклама, газетні оголошення, нам весь час намагаються щось продати. Здається, що комерція - головне в житті суспільства. Багато хто дивується, дізнавшись, що найважливіший елемент маркетингу зовсім не збут. Збут, за визначенням Ф. Котлера, «лише верхівка маркетингового айсберга». Збут - одна з багатьох функцій маркетингу, часто не найістотніша. Серед завдань маркетингу - виявлення споживчих потреб, розробка придатних товарів і встановлення на них відповідної ціни, налагодження системи їх розподілу й ефективного стимулювання. У роботі рекомендовано розкрити такі питання як: 1. Цінова стратегія підприємства.

2. Проведення реклами методом «директ мейл».

3. Нужда, потреба, попит.

1. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ

Успіх діяльності підприємства визначають наступні складові: цінова стратегія, розумна цінова тактика, правильна методика ціноутворення. Розвиток ринкової економіки означає перехід до принципово іншої моделі встановлення цін, що пов'язане з необхідністю враховувати комплекс ціноутворюючих факторів, що відбивають інтереси відповідних суб'єктів господарювання. Ціноутворення є найважливішим важелем економічного управління. Ціна повинна відображати суспільно-необхідні витрати на виробництво і реалізацію продукції, відповідати її споживчими властивостями і якістю, враховувати попит і пропозиція на товари і послуги. На відміну від єдиної стабільної державної системи цін, побудованої на традиційному витратному механізмі ціноутворення, заснований на вільній конкуренції і на інших факторах, характерних для товарного виробництва. Поняття про ціну визначається як грошове вираження вартості товару або «ціна - це форма грошей, за яку покупець готовий купити товар, а виробник - продати». Фірма встановлює вихідну ціну, а потім коригує її з урахуванням різних факторів, що діють в навколишньому середовищі.

Встановлення цін на новий товар.

Стратегічний підхід фірми до проблеми ціноутворення частково залежить від етапів життєвого циклу товару. Особливі вимоги висуває етап виведення на ринок. Можна провести відмінність між установленням ціни на справжню новинку - «ноу-хау» і встановленням ціни на товар, що імітує вже існуючі. Встановлення ціни на справжню новинку. Фірма, що випускає на ринок захищену патентом або «ноу-хау» новинку, при встановленні ціни на неї може вибрати стратегію «зняття вершків» або стратегію міцного впровадження на ринок.

Стратегія «зняття вершків» передбачає високі ціни, щоб «зняти вершки» з ринку. Після того як початкова хвиля збуту сповільнюється, фірма знижує ціну, щоб залучити наступний ешелон клієнтів, яких влаштовує нова ціна. Справжні лідери потім переходять на випуск нової, більш досконалої продукції. Така стратегія характерна для наукомістких галузей і підприємств, які володіють високим технологічним потенціалом. Прикладом може служити фірма «интелл» з мікропроцесорами «Пентіум» і «Пентіум II». У російських умовах така стратегія доступна в основному науково-виробничим підприємствам військово-промислового комплексу. Використання методу «зняття вершків» з ринку має сенс при наступних умовах: ü високий рівень попиту з боку великого числа покупців; ü витрати дрібносерійного виробництва не настільки високі, щоб виключити фінансові вигоди;

ü висока ціна підтримує образ високої якості товару. Стратегія міцного впровадження на ринок передбачає порівняно низьку ціну новинки в надії на залучення великої кількості покупців і завоювання великої частки ринку. Ця стратегія може бути реалізована шляхом економічного масового виробництва. На товар встановлюють мінімально можливу ціну, завойовують більшу частку ринку і скорочують витрати виробництва. У міру їх скорочення продовжують поступово знижувати ціну. Ця стратегія можлива в наступних умовах:

ü ринок дуже чутливий до іенам, і низька ціна сприяє його розширенню; ü з зростанням обсягів витрати виробництва та реалізації падають; ü низька ціна неприваблива для конкурентів.

Обидві стратегії довгострокових перспектив не мають. Встановлення ціни на новий товар-імітатор. Фірма, яка планує розробити новий товар-імітатор, зіштовхується з проблемою його позиціювання. Вона повинна прийняти рішення про позиціювання новинки по показникам якості та ціни. Зазвичай виділяють три рівні ціни і три рівня якості. Сполучення утворюють дев'ять варіантів стратегії. Вибір визначається шляхом вивчення дев'яти відповідних сегментів ринку і конкурентів. Ціноутворення в рамках товарної номенклатури.

Підхід до ціноутворення змінюється, якщо товар є частиною товарної номенклатури. Фірма зазвичай створює не окремий товар, а товарний асортимент. Наприклад, «Соні» пропонує гаму телевізорів, а «АвтоВАЗ» - гамму автомобілів. Фірма прагне розробити систему цін, яка забезпечувала б максимальний прибуток за номенклатурою в цілому. У складі собівартості кожного товару враховуються тільки пов'язані з ним змінні витрати. Це мінімальний рівень цін окремих товарів. Загальний рівень цін визначається необхідністю покрити постійні витрати фірми і отримати прибуток. Встановлення цін у рамках товарного асортименту. Керівництво має прийняти рішення про диференціюванні цін на різні товари. При встановленні цін необхідно враховувати різницю в оцінках їх властивостей покупцями, а також ціни конкурентів. При незначному розриві в цінах між сусідніми моделями асортименту споживачі будуть купувати більш досконалу, а при значному - менш досконалу.

У багатьох сферах торгівлі при встановленні цін на товар свого асортименту продавці користуються чітко встановленими ціновими орієнтирами. Так, у взуттєвих магазинах можуть продавати туфлі трьох рівнів цін - 90, 180 і 400 руб. Ці три цінові орієнтира будуть асоціюватися у свідомості покупців з виробами невисокого, середньої і високої якості. Покупці вибирають, як правило, взуття предпочитаемого ними цінового рівня. Завдання продавця-виявити відчуваються споживачем якісні відмінності товарів. Встановлення цін на доповнюючі товари. Багато фірм поряд з основним товаром пропонують доповнюють, допоміжні вироби. Покупець автомобіля може замовити склопідйомники з електроприводом, охоронні пристрої. Автомобільним заводам належить вирішити, що слід включити у вихідну ціну автомобіля в якості стандартного обладнання, а що запропонувати як доповнюючі вироби. Стратегія ціноутворення російських компаній полягає в рекламуванні «роздягненою» моделі за низькою ціною. Основний прибуток можна одержувати за рахунок високих цін на додаткове обладнання. Під тиском японських конкурентів американці у 70-х роках були змушені відмовитися від такої стратегії.

Встановлення цін на обов'язкові речі. У ряді галузей промисловості виробляють так звані обов'язкові речі, які використовуються разом з основним товаром. Прикладами таких товарів можуть служити леза для гоління, фотоплівка. Виробники верстатів для гоління і фотокамер часто призначають на них низькі ціни, а на обов'язкові речі - високі ціни. Так, фірма «Кодак» пропонує свої фотоапарати за невисокими цінами тому, що добре заробляє на продажу плівки. Іншим виробникам, не пропонує власну плівку, доводиться встановлювати на камери


Похожие работы

 
Тема: Принципи, завдання та функції маркетингу. Система засобів маркетингу
Предмет/Тип: Товароведение (Реферат)
 
Тема: Напрямки і завдання маркетингу
Предмет/Тип: Маркетинг (Реферат)
 
Тема: Напрямки і завдання маркетингу
Предмет/Тип: Маркетинг (Реферат)
 
Тема: Напрямки, методи, завдання маркетингу
Предмет/Тип: Маркетинг (Реферат)
 
Тема: Принципи, завдання та функції маркетингу
Предмет/Тип: Товароведение (Реферат)