Читать курсовая по банковскому делу: "Валютне регулювання в Україні" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) КУРСОВА РОБОТА м. Черкаси - 2015 рік Зміст Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи валютного регулювання

1.1 Сутність та призначення валютного регулювання

1.2 Характеристика методів валютного регулювання

1.3 Регулювання валютних обмежень, сфери їх застосування. Форми валютних обмежень

1.4 Механізм валютного регулювання в Україні

Розділ 2. Дослідження процесу валютного регулювання в Україні

2.1 Порівняльний аналіз динаміки курсів гривні до основних іноземних валют

2.2 Дослідження основних факторів валютного курсоутворення в Україні

2.3 Дослідження рівня доларизації економіки України

Розділ 3. Рекомендації щодо удосконалення валютного регулювання в Україні

3.1 Міжнародний досвід валютного регулювання

3.2 Шляхи підвищення ефективності валютного регулювання в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Актуальність теми. В умовах становлення ринкових відносин в Україні необхідною передумовою структурної перебудови економіки країни є активізація та модифікація валютної політики, вдосконалення повноцінного валютного ринку. Невід’ємною складовою валютного ринку є система валютного регулювання - діяльність держави та державних органів щодо врегулювання міжнародних розрахунків та порядку проведення операцій з валютними цінностями. Останнім часом важливого значення набуває питання подальшого розвитку валютного регулювання та поступової лібералізації валютних відносин в бік спрощення міжнародного обміну товарами, послугами, капіталами, переходу до гнучкого обмінного курсу. Дослідженням проблеми визначення поняття "валютне регулювання" займалися такі вітчизняні науковці, як: В.А. Ющенко, О.В. Дзюблюк, Ф.О. Журавка, Ю.М. Бездітко, В.О. Ткачук, Б.Б. Сас, О.А. Костюченко та інші.

Мета роботи - розкрити основні завдання, теоретично обґрунтувати механізми та процеси здійснення валютного регулювання в умовах ринкової економіки, а також здійснити оцінку ефективності використання інструментів валютного регулювання в Україні.

Поставлену мету можна досягти, виконавши наступні завдання:

· розкрити поняття валютного регулювання з точки зору різних

· наукових діячів та законодавства;

· визначити основні завдання валютного регулювання;

· окреслити механізм та процес здійснення валютного регулювання, а також визначити головні напрямки застосування;

· зробити аналіз динаміки курсів гривні до основних іноземних валют

· Провести аналіз основних курсоутворюючих факторів гривні

Об'єкт дослідження - процес здійснення валютного регулювання, який використовується для стабілізації валютного ринку держави.

Предметом дослідження є сукупність інструментів, методів та форм валютного регулювання за допомогою яких відбувається регулювання валютних відносин.

валютне регулювання курсоутворення україна

Розділ 1. Теоретичні основи валютного регулювання 1.1 Сутність та призначення валютного регулювання

Валютне регулювання є складовою частиною державного регулювання економіки, хоч і не може бути зведене до нього, бо пов'язане взаємодією різних країн, а ця взаємодія в


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы