Читать статья по мировой экономике, международным экономическим отношениям: "Особливості трансформації державного суверенітету в постбіполярній міжнародній системі" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ПОСТБІПОЛЯРНІЙ МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ Ощипок І.Ф. Лаборант кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор В. В. Ластовський. Анотація Сучасний стан міжнародної системи характеризується серйозними змінами в міжнародно-політичній та соціально-економічній сферах суспільних взаємодій, та характеризується якісною трансформацією Вестфальскої системи міжнародних відносин. Вестфальська система міжнародних відносин почала своє існування з того, що учасниками міжнародної взаємодії були тільки держави, які виступають самостійно або утворюють коаліції для рішення важливих завдань. Наприкінці ХХ ст. стало очевидним, що на світову арену виходять й інші, надто впливові актори.

Разом з державами на сучасну трансформацію сучасної системи міжнародних відносин чинять значний вплив багатоманітні міжурядові та міжнародні неурядові організації, транснаціональні корпорації, й внутрішньодержавні регіони. Глобалізація, яка характеризується вільним переміщенням капіталу з метою отримання більших прибутків та розширенням зони впливу розмиває національні кордони. Держави змушені задля економічної стабільності і росту взаємодіяти з міжнародними організаціями і приймати їх правила гри.

Доведено, що найближчі десятиліття традиційна концепція суверенітету буде суттєво трансформована, а саме поняття набуде іншого значення та інтерпретації. Серед факторів, які вплинуть на вищезазначене, виокремлюється: інтернаціоналізація дефіцитних ресурсів, а, можливо, і територій; посилення міжнародних режимів; розширення транснаціональних політичних просторів; формування глобального інформаційного простору; глобальні екологічні та кліматичні імперативи тощо.

Констатовано протиборство двох різноспрямованих тенденцій - до зміцнення суверенітету, з одного боку, і до його обмеження, з іншого. Причому ці тенденції часто будуть втілюватися в політиці однієї держави або групи держав. В рамках інтерпретацій суверенітету XXI ст. будуть скориговані уявлення про межі автономії суверенних держав у виборі засобів при вирішенні тих чи інших внутрішньополітичних проблем. В контексті міжнародних відносин предметом дебатів протягом десятиліть стануть характер і принципи застосування примусових та інших заходів впливу на опортуністів в рамках міжнародних режимів, характер взаємодії міжнародного і транснаціонального рівнів світової політики, механізми глобального управління.

Ключові слова: держава, суверенітет, нація, система міжнародних відносин, Вестфальська система, трансформація, міжнародне право. Вступ Постановка проблеми. Розробка проблем державного суверенітету в Європі почалася в епоху середньовіччя, в період формування Вестфальської системи міжнародних відносин. Основою цієї системи стала специфічна модель сучасної держави, так звана держава-нація, яка різко відрізнялася від попередніх форм політичної організації. Теорія суверенітету Ж. Бодена (1530-1596), яка покладена в основу цієї моделі, була направлена проти політичного порядку середньовічної Європи, в якому існували великі феодали та дві «наднаціональні» інстанції


Похожие работы

 
Тема: Терминология теории систем. Классификация систем. Закономерности систем
Предмет/Тип: Информатика, ВТ, телекоммуникации (Реферат)
 
Тема: Проблемы эксплуатационного обслуживания информационных систем. Обзор информационных систем на транспорте. Эксплуатационные свойства технических объектов и систем
Предмет/Тип: Транспорт, грузоперевозки (Реферат)
 
Тема: Моделирование систем с использованием непрерывно-стохастических математических систем (моделей СМО)
Предмет/Тип: Отсутствует (Курсовая работа (т))
 
Тема: Исследование систем массового обслуживания средствами MatLab в курсе "Моделирование систем"
Предмет/Тип: Информационное обеспечение, программирование (Реферат)
 
Тема: Направления развития информационных систем и систем документооборота в современных организациях
Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат)