Читать статья по экологии: "Вплив антропогенного навантаження на стан родючості ґрунтів на прикладі Коростенського району Житомирської області" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Вплив антропогенного навантаження на стан родючості ґрунтів на прикладі Коростенського району Житомирської області Постановка проблеми. Населення планети щорічно збільшується на 70-80 млн. чоловік, що закономірно посилює антропогенний тиск на довкілля і ґрунтовий покрив. Констатується погіршення стану ґрунтів за всіма показниками, що в кінцевому результаті негативно позначається на здоров'ї людини та якості сільськогосподарської продукції.

Антропогенний тиск, нераціональне використання, водна і вітрова ерозія, погіршення ґрунтової структури, механічне руйнування та ущільнення ґрунту, постійне збіднення на гумус та поживні речовини, забруднення ґрунту агрохімі- катами, перезволоження та засоленість земель, обумовлюють посилення деградаційних процесів.

Ґрунт - один з найважливіших компонентів навколишнього природного середовища. Утворюється ґрунт повільно, а зруйнувати його можна дуже швидко. Його основні функції замикаються на одному узагальнюючому показнику - ґрунтовій родючості. Зниження родючості не дає ґрунту можливості виконувати в повній мірі свої функції.

Внаслідок антропогенного впливу майже всі земельні ресурси України охоплені гострою кризою, стан використання ґрунтів незадовільний, має тенденцію до погіршення. Не проводяться заходи щодо попередження деградаційних та ерозійних процесів, знизилися обсяги внесення органічних добрив, нераціонально використовується ґрунтовий покрив тощо. Така ситуація склалась і в Коростенському районі Житомирської області.

Проблема антропогенного навантаження на стан родючості ґрунтів є особливо актуальною серед найважливіших проблем сучасності. Екстенсивний підхід до використання земель сільськогосподарського призначення в Коростенському районі обумовлює їх виснаження, внаслідок цього зростає дефіцит гумусу в ґрунті, гальмуються процеси самоочищення, знижується вміст корисної мікробіоти, погіршуються біологічні і агротехнічні властивості ґрунтів.

Визначення факторів антропогенного впливу та їх вплив на стан ґрунтового покриву дасть змогу зрозуміти, в яких напрямках потрібно рухатись для збереження і підтримання родючості ґрунтів на належному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив антропогенних факторів на ґрунтовий покрив є надзвичайно важливою темою. Її дослідженням займається багато вітчизняних вчених: П.П. Надточій, Т.М. Мислива, В.Г. Куян, М.М. Харитонов, Л.В. Шупранова, С.С. Бєляєва та інші.

Мета роботи - визначити вплив факторів антропогенного навантаження на стан родючості ґрунтів в Коростенському районі Житомирської області.

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання:

1. Дослідити природні умови Коростенського району.

2. Проаналізувати стан використання ґрунтів Коростенського району.

3. Проаналізувати вплив факторів антропогенного навантаження на стан родючості ґрунтів Коростенсьгоро району.

Виклад основного матеріалу. Коростенський район Житомирської області розташований у північній частині України, в межах Центрального Полісся, в зоні мішаних лісів. Геологічна будова Коростенщини надзвичайно складна. Вона формувалася протягом тривалого геологічного періоду в загальній історії утворення земної кори. В «фундаменті» території знаходяться


Похожие работы

 
Тема: Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит
Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Реферат)
 
Тема: Вплив ентеросорбції на стан ендотоксикозу у хворих на гострі гнійно-запальні захворювання придатків матки
Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Реферат)
 
Тема: Вплив екологічних факторів на стан здоров’я учнівської молоді на прикладі захворювань щитовидної залози
Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Реферат)
 
Тема: Вплив екологічних факторів на стан здоров’я учнівської молоді на прикладі захворювань щитовидної залози
Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Реферат)
 
Тема: Анализ формирования цен и их влияние на финансовые результаты деятельности организации на примере ООО "Стан"
Предмет/Тип: Эктеория (Курсовая работа (т))

Интересная статья: Основы написания курсовой работы