Читать статья по философии: "Особливості мовного вираження колективного свідомого в біблійних текстах" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Особливості мовного вираження колективного свідомого в біблійних текстах Постановка проблеми Кінець ХІХ - початок ХХ століть можна йменувати справжнім переворотом у всій людській історії розвитку. Технічний і технологічний прогрес у сфері сільського господарства, у транспортній царині, досягнення в галузі медицини, поява теорії відносності Альберта Ейнштейна, нові підходи до інтерпретації звичних явищ - усе це характеризує поступове становлення постіндустріального, або інформаційного, суспільства. Світ епохи Модернізму сформувався під впливом доби Просвітництва з притаманною вірою в логіку, науку, технічний прогрес. Модерністи відмовилися від реалістичної практики зображення дійсності, подекуди навіть почали вважати світ непізнанним і абсурдним, розглядаючи реалії навколишнього середовища з позицій суб’єктивізму, адже основним принципом культури ХХ століття можна вважати само- реалізацію, вираження власного «Я». Людина епохи Модернізму була переконана, що за допомогою науково-технічних засобів можна не лише покращити соціально-економічний лад життя, а й позитивно вплинути на духовну природу особистості. Мабуть, саме через прагнення пізнати не лише Всесвіт, а й поглянути на саму сутність людини, на внутрішнійсвіт особистості, її душу виникли новітні психологічні теорії. Ідеться, безперечно, про роботи З. Фрейда, К. Юнга, Е. Нойманна. У працях зазначених учених маніфестовано ідею про існування спільної для всіх людей частини психіки - колективного несвідомого.

Логічно припустити, що якщо існує колективне несвідоме (поряд з індивідуальним несвідомим), то може існувати й колективне свідоме, колективний розум чи колективний інтелект - коли велика кількість осіб мислить про себе як про одне ціле, однак кожен зберігає при цьому свою індивідуальність. Згідно з даними біології, колективний інтелект притаманний деяким видам бактерій і тварин. Відомими є роботи ентомолога УМ. Уїлера, який, описуючи процес співпраці в мурах, зазначив, що ці комахи діяли подібно до клітинок живої істоти, вони наче були невід’ємними частинками єдиного цілого, своєрідним суперорга- нізмом. Також дослідники визначили, що за допомогою колективного розуму значно підвищується здатність групи знаходити рішення завдань, а запропоновані ідеї вирізняються ефективністю й нестандартністю.

У художніх творах тема колективного інтелекту не є новою. Ідеться, звісно, здебільшого про наукову фантастику. Наприклад, у романі

Айзека Азимова «Академія», автор маніфестує філософію всеєдності в образі однієї з героїнь, яка представляє суперорганізм планети Гея та говорить про себе: «Я/ми/Гея». «Усі ми існуємо як окремі організми, однак у кожного є своя частка в спільній свідомості, - говорить героїня. - Неістоти мають меншу частку, різноманітні живі форму - більшу або меншу, а люди - найбільшу. Але всі ми беремо участь у Геї». На особливу увагу заслуговують також ідеї Г. Уелса про «світовий мозок».

У філософії одним із родоначальників учення про колективне свідоме був Е. Дюрк- гейм. Він зазначав, що «сукупність вірувань і відчуттів, що є спільними для одного й того самого суспільства, формують певну систему, яка має власне життя; її можна назвати колективною або спільною свідомістю. Безперечно, вона не має окремого органу як субстрату;