Читать отсутствует по Отсутствует: "види реклами" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Міністерство освіти і науки України

Університет митної справи та фінансів

Факультет інноваційних технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справиІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТАз дисципліни «Реклама та РR в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі»на тему: «СУТНІСТЬ ТА ВИДИ РЕКЛАМИ» Здобувача вищої освіти

3 курсу ГРС19-3 групи

Спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа

Засєкіна І.А. Перевірила Сайгак Є.Л. Кількість балів ________м. Дніпро, 2022 р.

Сутність та види рекламиНа сьогоднішній день, реклама є однією з найпоширеніших технологій торгівлі. Її правовий статус в першу чергу регламентується Законом України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року з наступними змінами та доповненнями [3].

Закон визначає рекламу як спеціальну інформацію про осіб чи продукцію, розповсюджену в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначену сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товару.

Предметом реклами виступає конкретна особа, марка (модель, артикул) продукції, послуги чи метод, на який цілеспрямовано звертається увага споживача на замовлення рекламодавця для формування інтересу і сприяння реалізації продукції. Проте слід мати на увазі, що законодавством України встановлюються певні обмеження щодо предмету реклами. Наприклад, окремі речі, які перебувають в обмеженому цивільному обігу, можуть рекламуватися тільки за умови дотримання низки вимог, за порушення яких встановлено жорсткі санкції. Це – лікарські засоби, вироби медичного призначення, реклама тютюнових та алкогольних виробів. Крім того, Закон України «Про рекламу» також регламентує вимоги щодо реклами зброї, реклами послуг, пов’язаних із залученням цінних паперів, та інших видів підприємницької діяльності, які потребують спеціального дозволу [3,11].

Сучасна реклама має чітку наукову базу. Вона озброєна науковими засобами, виробленими психологією та соціологією.

Таблиця 1 – Класифікація реклами залежно від цільової направленості об’єкта рекламування

Види реклами

Виконувані функції

Відношення до обєкта рекламування

Інформативна

1. Формує образ (стиль) фірми-виробника, постачальника.2. Повідомляє покупців про товари, їх види, призначення, якість, рівень цін, принципи дії. Особливо важлива на стадії впровадження для формування первісного попиту.

Товарна Престижна

Переконуюча

1 . Заохочує покупця віддати переваги саме цьому товару. 2. Змінює сприйняття споживачем властивостей товару.3. Переконує у здійсненні покупки. Особливо важлива на стадії зростання для формування селективного попиту.

Товарна

Пригадуюча

1. Нагадує про товар, місце і умови продажу. 2. Підтверджує імідж фірми.3. Підтверджує інформованість. Особливо важлива на стадії насичення і зрілості.

Товарна Престижна

Підкріплююча

1. Підтримує думку про товар і послуги після купівлі та використання. Важлива на стадії насичення.

Товарна

«Імідж фірми»

1. Підкреслює солідність статусу фірми. 2. Підтверджує надійність, прогресивність і стабільність фірми.

Престижна

*Примітка.


Интересная статья: Основы написания курсовой работы