Реферат по истории: Индустриализация и коллективизация, итоги