Читать реферат по транспорту, грузоперевозкам: "Формування сценаріїв розвитку морегосподарського комплексу України" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ И НАУКИ УКРАЇНИ

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ» Допустити до захисту

Завідувач кафедрою

_________________

«___» _________ 20___ р. ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: «Формування сценаріїв розвитку морегосподарського комплексу України» Дипломник __________________________________________________

(П.І.Б.)

Науковий керівник ____________________________________________

(П.І.Б.)

Рецензент ____________________________________________________

(П.І.Б.) Зміст Вступ

. Теоретичні основи визначення сутності сценаріїв та підходів управління морегосподарським комплексом України

1.1 Сутнісна характеристика сценаріїв

1.2 Застосування сценарних методів у транспортному менеджменті

.3 Особливості сценарного аналізу в морегосподарському комплексі

Висновки до розділу 1

. Дослідження тенденцій економічного розвитку морегосподарського

комплексу України

.1 Аналіз морегосподарського комплексу в системі міжнародних зв’язків

.2 Дослідження стану морегосподарського комплексу

.3 Проблеми та перспективи розвитку ключових об'єктів морегосподарського комплексу

Висновки до розділу 2

3. Формування сценаріїв розвитку сучасного море господарського комплексу України

.1 Сучасні напрями реалізації сценаріїв розвитку морегосподарського комплексу

.2 Обґрунтування заходів щодо розширення і створення умов розвитку морегосподарського комплексу

.3 Впровадження заходів щодо розвитку морегосподарського комплексу

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А Вступ У нинішніх економічних умовах зовнішнє та внутрішнє середовище українських компаній стає більш нестабільним, що викликано різноманітними економічними, політичними процесами і подіями. Розвиток морегосподарського комплексу також не відрізняється стабільністю функціонування, він характеризується складністю розв'язуваних управлінських і виробничих завдань.

З урахуванням складності завдань управління підприємствами морегосподарського комплексу необхідне використання різних сценаріїв при структуруванні, перестроюванні процесів підприємства і його частин відповідно до вимог ринку, а також при прийнятті різних управлінських рішень на тактичному і стратегічному рівнях. Це вимагає необхідності використання новітніх методів управління підприємствами, які повинні визначати тактику їх поведінки, програмувати їх стратегію, створювати необхідні умови для своєчасного і адекватного реагування на процеси, що впливають на стан морегосподарського комплексу.

На сьогоднішній день особливо виділяється новий для українських підприємств метод - метод сценарного планування, головне завдання якого пов'язане з проектуванням різних варіантів перспективного розвитку, формуванням ефективного і адаптивного середовища діяльності на рику, різних правдоподібних варіантів, що описують розвиток господарюючого суб'єкта.

Метою дипломної роботи є формування сценаріїв розвитку морегосподарського комплексу України.

Досягнення поставленої мети відбувалося за допомогою послідовного вирішення таких завдань:

¾ розгляд теоретичних основ визначення сутності сценаріїв та підходів управління морегосподарським комплексом України;

¾ вивчення


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы