Читать реферат по автотранспорту: "Будова технічного обслуговування рульового керування автомобіля ГАЗ – 53А"


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Письмова робота

на тему: ”Будова технічного обслуговування рульового керування автомобіля ГАЗ – 53А” Рульове керування призначається для зміни напряму руху автомобіля повертанням передніх керованих коліс і складається з ру­льового механізму та рульового привода. На вантажних автомобілях великої вантажопідйомності в рульовому керуванні застосовують підсилювач, який полегшує керування автомобілем, зменшує по­штовхи на рульове колесо й підвищує безпеку руху.

Рульовий механізм перетворює обертання рульового колеса на поступальне переміщення тяг привода, що повертає керовані колеса. При цьому зусилля, що передається водієм від рульового колеса до коліс, які повертаються, зростає в багато разів.

Рульовий привід разом із рульовим механізмом передає керуюче зусилля від водія безпосередньо до коліс і забезпечує цим поворот керованих коліс на заданий кут.

Керовані колеса повертаються, коли обертається рульове коле­со 3, яке через вал 2 передає обертання рульовій передачі 1. При цьо­му черв'як передачі, що перебуває в зачепленні з сектором, починає переміщувати сектор угору або вниз по своїй нарізці. Вал сектора по­чинає обертатися й відхиляє сошку 9, яку верхнім кінцем насаджено на ту частину вала сектора, що виступає. Відхилення сошки пере­дається поздовжній тязі 8, що переміщується вздовж своєї осі. Поздовжня тяга зв'язана через верхній важіль 7із поворотною цап­фою 4, тому її переміщення спричинює повертання лівої поворотної цапфи. Від неї зусилля повертання через нижні важелі 5 і поперечну тягу 6 передається правій цапфі. Таким чином обидва колеса по­вертаються.

Керовані колеса повертаються рульовим керуванням на обмеже­ний кут, що дорівнює 28...35 °. Обмеження вводиться для того, щоб під час повертання виключити зачіпання колесами деталей підвіски або кузова автомобіля.

Конструкція рульового керування визначається типом підвіски керованих коліс: коли підвіска передніх коліс залежна, в принципі зберігається схема рульового керування, наведена на рис. 6.2, а\ в ра­зі незалежної підвіски (рис. 6.2, б) рульовий привод дещо усклад­нюється.

Рульовий механізм забезпечує повертання керованих коліс з неве­ликим зусиллям на рульовому колесі. Цього можна досягти збіль­шенням передаточного числа рульового механізму. Тому передаточне число в рульових механізмах беруть у межах 20—30, а для зменшення зусилля на рульовому колесі в рульовий механізм або привод умонтовують підсилювач.

Рульовий механізм з передачею типу черв'як—ролик застосовується на легкових і вантажних автомобілях ГАЗ (рис. 6.3). Основні деталі рульового механізму: рульове колесо 4, рульовий вал 5, установлений у рульовій колонці 3 і з'єднаний з глобоїдним черв'яком 1. Черв'як

Рис. 1.1.

Рульовий механізм автомобіля ГАЗ-53А:

1 — глобоїдний черв'як; 2 — конічні підшипники; 3 — рульова колонка;4 — рульове колесо; 5 — рульовий вал; 6 — картер; 7 — тригребеневий ролик;8 — вал сошки; 9 — регулювальний болт установлено в картері 6 рульової передачі на двох конічних підшип­никах 2 й зачеплено з тригребеневим роликом 7, який обертається на шарикопідшипниках на осі. Вісь ролика закріплено у вилчастому кривошипі вала 8 сошки, який спирається на втулку й роликовий підшипник у картері 6. Зачеплення черв'яка й