Читать реферат по трудовому праву: "Специфіка процесу управління персоналом в багатонаціональних організаціях" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Контрольна робота

з дисципліни:

«Управління персоналу»

На тему:

«Специфіка процесу управління персоналом в

багатонаціональних організаціях»

План 1. Особливості управління керівника ……………………………………….. 3

2. Теорії поведінкового менеджменту ………………………………………. 4

3. Системи управління ……………………………………………………….. 6

4. Стратегія багатонаціональних фірм …………………………………….... 8

5. Список використаної літератури ………………………………………... 10Керувати персоналом - насамперед означає приймати роботу, виконану іншими, і впливати на перебіг її виконання. Ключові функції керівника:1)Визначати завдання, тобто “давати” працівникові роботу.2)Нагляд - домагатися від працівника виконання роботи.3)Забезпечення - створення умов, за яких працівник прагнутиме виконати роботу вчасно і добре.4)Консультування, коригування дій, звільнення.Важливий вклад поведінкового підходу в теорію лідерства полягає в тому, що він допоміг провести аналіз і скласти класифікацію стилів керівництва, тобто, як керівник веде себе зі своїми підлеглими. Стиль керівництва в контексті управління - це звична манера поведінки керівника по відношенню до підлеглих, щоб вплинути на них і спонукати їх до досягнення цілей організації. Ступінь, до якої управляючий делегує свої повноваження, типи влади, які він використовує, і його турбота, перш за все, про людські відносини або перш за все про виконання задачі - все відображає стиль керівництва, що характеризує даного лідера.Формування поведінкового менеджменту стало результатом посилення взаємозв’язків концепції людських відносин із психологією, соціологією, ергономікою. На відміну від концепції людських відносин, яка зосередила основну увагу на налагоджуванні міжособистісних стосунків, поведінковий менеджмент надає більшою мірою допомогу працівникам в усвідомленні своїх власних можливостей на основі використання висновків поведінкових наук. Представниками поведінкового менеджменту є такі авторитетні дослідники: Лайкерт, Маслоу, Мак-Грегор, Герцберг.Мак-Грегор запропонував відому дихотомію менеджменту: теорію “Х” і теорію “Y“. Теорія “Х” являє собою традиційний погляд на управління і контроль, або передумови автократичного керівника по відношенню до робітників, згідно з яким:1.Кожна звичайна людина не бажає працювати і намагається ухилятися від роботи, наскільки це можливо.2.Оскільки люди не схильні до праці, доводиться їх примушувати, керувати ними і погрожувати їм покаранням, якщо вони не докладають належних зусиль для досягнення організаційних цілей.3.Кожна людина нечестолюбна, понад усе прагне особистого спокою, намагається уникнути відповідальності, бути підлеглою, щоб нею керували.На основі таких вихідних припущень, автократ як правило максимально централізує повноваження, структурує роботу підлеглих і майже не дає їм свободи у прийнятті рішень. Автократ здійснює психологічний натиск, використовує погрози.Теорія “Y”, яка є засобом інтеграції індивідуальних і групових цілей, виходить з інших припущень керівника щодо своїх підлеглих:1.Праця для людини так само природна, як і гра на відпочинку.2.Люди наділені здібностями для самоуправління і самоконтролю.3.Відданість цілям є функцією винагороди, яка


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы