Читать реферат по архитектуре: "Архітектурні пам" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ КОЛОМИЇКоломия належить до найдавніших міст Галичини. На карті украінських

земель 11-13 ст.ст. серед двадцяти тодішніх міст бачимо й Коломию. Проте джерел, що моли б розповісти про будівництво та архітектуру того періоду, маемо

мало. Единим свідченням про існування поселення в межах староі Коломиі

можуть бути висновки археологічних досліджень, проведених Я. Пастернаком в

околицях Корнича / 1935-36 /. Під час цих досліджень виявлено досить велике

поселення періоду мальованої кераміки / 2500-2000 рр. До Р.Х./, котре містилося

в природно укріплених місцях “ Корнів” та “Пасічна”. Знайдені тоді рештки де-

кількох жител, серед яких найкраще збереглися три, які свідчили, що в плані вони

були однокамерними, стіни складались з дерева і обмащувалися глиною. Підлоги викладали камінними плитами. В куті одніеі хати розміщено вогнище, що “… скла-

дене трьома шарами плиток, кожна з яких підмащена тонкою верствою жовтоі гли-

ни”. В урочищі “Козина” вчені розкопали два однокамерні житла, стіни котрих

також були дерев”яними і підмащені глиною. В куті одніеї з хат “..знайдено куски

кераміки, прикрашеної хвилястим слов”янським орнаментом, ритим з допомогою

гребня”. Оскільки, крім згаданих, в межах міста жодних археологічних розкопок не

проводили, то і сліди стародавнього будівництва з”являються щойно в середньовіч-

них часах.

Досить джерел, серед котрих найбільше польських, вказують, що вже в 13 ст.

Коломия була значним середньовічним містом, центром промислу і торгівлі сіллю,

поташем м”ясом, втробами з дерева, воском, полотном. Як і кожне слов”янське місто, Коломия ббула передусім оборонним місцем, а його передмістя майже не різ-

нилося від села”. Будівлі такого передмістя були дерев”яними, збудованими в зруб, зложеними “ у замок” чи “припуском”. Дахи покривали драницями, стіни знадвору

залишали переважно небіленими, стояли такі будинки щільно один до одного, пере-

важно торщевою стороною до вулиці, були довнипми і вузькими, з малими вікнами

Іідещо розвиненими ганками.

На основі люстраційних актів 1517, 1556, 1616,1627 рр. Можна стверджувати

що в центрі передмістя був замок, обнесений дерев”яною стіною і валом. У люст-

раційному акті 1517 пише, що коломийські містяни відмовилися, покликаючись на

свої привілегіі, направляти замковий вал. Польський історик М.Балінський стверджуе, також, покликаючись на польське джерело, що 1411 польський король

Владислав віддав коломийський замок в заставу волоському воеводі Олександрові.

час спорудження замку, його архітектурні форми не розглянуто в жодному із відо-

мих нам джерел. Однак знаемо, що 1427 , коли в Коломиі старостила родина Бучацьких, замок укріплено та реставровано. З люстраційного акта 1616 довідуемо-

ся, що містився він спочатку на тому місці, де пізніше, за рішенням комісіі було від-

ведено місце для синагоги. “Люстраційна комісія,- говорилось в документіб- наказала збудувати еврейську синагогу та виділити місце для еврейського цвинтаря там, де колись містилося старе дворище”, тобто замок.

З прийняттям Коломиею магдебурського права /1405/ згадана модель міста почала поступово еволюціонувати в напрямку міст Західноі Европи. На розвиток Ко-

ломиі


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы