Читать реферат по автотранспорту: "Технічне обслуговування трансмісії" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Реферат на тему:

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСМІСІЇ

Технічне обслуговування зчеплення. Основні ознаки несправності:

• пробуксовування;

• неповне вимикання (веде),

• ривки під час зрушування з місця;

• шум у зчепленні під час руху;

• заїдання педалі;

• підтікання рідини в з'єднаннях привода зчеплення.

Пробуксовування зчеплення може відбуватися через:

* обмеження вільного ходу педалі внаслідок неправильного ре­гулювання або спрацювання фрикційних накладок;

* замаснення фрикційних накладок веденого диска.

При цьому крутний момент від двигуна передається не повністю, погіршується розгін автомобіля, сповільнюється зрушення з місця, а в разі великого пробуксовування автомобіль залишається нерухо­мим, навіть якщо передачу ввімкнено й педаль зчеплення від­пущено.

Щоб усунути несправність, треба перевірити вільний хід по цент­ру площадки педалі: він має становити 26...35 мм на автомобілях ВАЗ, 35...45 мм на автомобілях «Москвич», 26...38 мм на автомобілях ЗАЗ і 12...28 мм на автомобілі ГАЗ-24. Вільний хід створюється за­вдяки зазорам у деталях підвіски педалі, між штовхачем і поршнем головного циліндра, між підп'ятником та витискною п'ятою, тобто відповідає переміщенню педалі до початку прогину діафрагмової пружини (ВАЗ, «Москвич») або до початку стискання витих натиск­них пружин (ЗАЗ). Вільний хід педалі на автомобілі ГАЗ-24 витра­чається на вибирання зазору між штовхачем і поршнем головного циліндра та на переміщення поршня від крайнього положення до пе­рекриття манжетою компенсаційного отвору циліндра.

На автомобілях ВАЗ вільний хід змінюється регулювальною гай­кою 24. Для цього слід послабити контргайку 25 і, за­кручуючи або відкручуючи гайку 24, змінити положення вилки 22 відносно штовхача 23. Після регулювання треба затягнути контр­гайку.

Вільний хід педалі привода зчеплення на автомобілях «Москвич» регулюється зміною довжини штовхача поршня робочого циліндра при послабленій контргайці викручуванням або закручуванням штовхача з вилкуватого наконечника. Для збільшення вільного ходу штовхач угвинчується (вкорочується), а для зменшення — вигвин­чується (подовжується). Якщо після регулювання вільного ходу пе­далі зчеплення пробуксовує, то його треба зняти, промити або замі­нити накладки веденого диска.

Порядок регулювання вільного ходу педалі зчеплення на автомо­білі ЗАЗ такий:

• зняти відтяжну пружину 6 важеля 9 (рис. 4.25) і відтиснути останній до упора підп'ятника 10 вилки в п'яту 11 відтискних важелів; хід важеля 9 має становити 4...5 мм, що відповідає зазору між п'ятою та підшипником 2,4...3,4 мм;

• утримуючи шток 5поршня ключем, відпустити його контргай­ку 7і, повернувши регулювальну гайку 8, установити нормальний хід важеля;

• після регулювання, утримуючи нерухомо штовхач, закрутити контргайку, перевірити вільний хід педалі й надіти відтяжну пру­жину.

Неповне вимикання зчеплення супроводжується шумом і скреготом зуб'їв муфт синхронізаторів об зубчасті вінці шестерень при вмикан­ні передач і є наслідком:

* збільшеного вільного ходу педалі зчеплення;

* потрапляння повітря в гідропривод.

Для усунення несправності треба перевірити вільний хід педалі зчеплення й у разі потреби відрегулювати його. Якщо педаль перемі­щується з