Читать реферат по метрологии: "Процедура визначення результатів сертифікації продукції, що імпортується" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Реферат на тему:

Процедура визначення результатів сертифікації продукції, що імпортується

Рішення про визнання сертифікатів, виданих органами з сертифікації інших країн, які не є членами Системи сертифікації Укр. СЕПРО, на продукцію, що імпортується в Україну, приймає орган з сертифікації продукції, керуючись ДСТУ 3417. Вибрані процедури визнання повинні бути обґрунтовані і документально підтверджені в разі реєстрації свідоцтва про визнання.

Технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції під час її виробництва показників, що підтверджені сертифікатом відповідності, під час виготовлення продукції здійснює орган, який видав сертифікат. За пропози­цією органу з сертифікації продукції нагляд може проводитись органами з сертифікації систем якості або територіальними центрами стандартизації, метрології та сертифікації. До участі у проведенні технічного нагляду можуть залучатися фахівці Держнаглядохоронпраці, Держсаннагляду, тощо для забезпечення вірогідності інформації щодо спеціальних питань контролю. Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюються органом з сертифікації продукції під час проведення сертифікації і регламентуються програмою технічного нагляду, яка розробляється органом і затверджується його керівником. За результатами нагляду орган з сертифікації продукції може зупинити або припинити дію ліцензії чи сертифіката у випадках:

    порушення вимог, що ставляться до продукції під час обов’язкової сертифікації; порушення вимог з технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, позначення продукції, що узгоджені з органом з сертифікації під час проведення сертифікації продукції; зміни нормативних документів на продукцію або на методи її випробувань без попереднього погодження органом з сертифікації продукції; зміни конструкції (складу), комплектності або технології виготовлення продукції без попереднього погодження органом з сертифікації продукції.

34. Рішення про зупинку дії ліцензії або сертифіката відповідності приймається у випадку, якщо вжиттям коригувальних заходів, погоджених органом з сертифікації продукції, підприємство може усунути виявлені причини невідповідності та без проведення повторних випробувань акредитованою випробувальною лабораторією підтвердити відповідність продукції вимогам нормативних документів. У протилежному разі ліцензія або сертифікат скасовуються. Інформація про зупинку або припинення дії (скасування) сертифіката відповідності у письмовій формі доводиться органом з сертифікації до відома заявника та Національного органу з сертифікації.

Дія сертифіката відповідності припиняється з моменту вилучення його з Реєстру Системи згідно з ДСТУ 3415. У разі зупинки дії сертифіката здійснюються такі коригувальні заходи. Орган з сертифікації:

    інформує про зупинку чи відновлення дії сертифіката відповідності органи Держспоживзахисту і Держмиткомітету та інші зацікавлені організації; встановлює термін виконання коригувальних заходів; контролює виконання заявником коригувальних заходів. Заявник: визначає обсяг виробленої невідповідної продукції та нове маркування для розрізнення продукції, виробленої до і після


Похожие работы

 
Тема: Визначення релаксаційних характеристик гум. Визначення якості приготу-вання гумових сумішей. Порівняльна характеристика контролю пластичних мас та еластомерів
Предмет/Тип: Технология машиностроения (Реферат)
 
Тема: Визначення релаксаційних характеристик гум. Визначення якості приготу-вання гумових сумішей. Порівняльна характеристика контролю пластичних мас та еластомерів
Предмет/Тип: Технология машиностроения (Реферат)
 
Тема: Приклад визначення прогину й кута повороту опорного перетину балки способом Верещагіна. Приклад визначення горизонтального і вертикального переміщення
Предмет/Тип: Физика (Реферат)
 
Тема: Визначення морозостійкості гум. Склування і крихкість гум та їх визначення
Предмет/Тип: Технология машиностроения (Реферат)
 
Тема: Визначення морозостійкості гум. Склування і крихкість гум та їх визначення
Предмет/Тип: Технология машиностроения (Реферат)

Интересная статья: Основы написания курсовой работы