Читать реферат по сопромату: "Подбор сечения для балки" Страница 1


 • 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Задача 3. Для заданої схеми балки (мал. а) підібрати переріз (двотавровий, коритний, прямокутний, квадратний, круглий), якщо допустиме нормальне напруження для матеріалу балки складає [σ]=160 МПа. Порівняти вагу рівноміцних балок, двотаврового та прямокутного перерізів. Розрахунок.

  Визначаємо реакції опор балки

  Будуємо епюри поперечних сил Q (мал. б) і згинальних моментів М (мал. в).

  Знаходимо положення додаткового розрахункового перерізу

  Небезпечний переріз, в якому Мmах=96,5 кН м

  Із умови міцності за нормальними напруженнями знаходимо осьовий момент опору відносно нейтральної лінії Z

  Підбираємо перерізи балки:

а). двотавровий, для якого має бути WZ=603,12 (см3)

Епюра σрр|σ|max=[σ]thCн.л.db

|σ|max=[σ].

За таблицями сортаменту робимо висновок, що міцним є двотавр №36.

№ 36: WZтабл=743 см3, h=360 мм, b=145 мм, d=7,5 мм, t=12,3 мм, P=486 Н/м. б). коритний (2 швелери), для якого має бути WZ=603,12 (см3)

Епюра σрр|σ|max=[σ]tCн.л.

hdb

|σ|max=[σ].

За таблицями сортаменту робимо висновок, що міцним є швелер № 27.

№ 27: WZтабл=308 см3, h=270 мм, b=95 мм, d=6 мм, t=10,5 мм.

в). прямокутний для якого має бути WZ=603,12 (см3), (b/h=0,5)

Епюра σрр|σ|max=[σ]C н.л.

hb

|σ|max=[σ].

в). квадратний для якого має бути WZ=603,12 (см3), (b=h=а)

Епюра σрр|σ|max=[σ]C н.л.

hb

|σ|max=[σ].


 • 1

Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы