Читать реферат по всему другому: "Проектування технологічних процесів виготовлення складних деталей" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Реферат на тему:

Проектування технологічних процесів

виготовлення складних деталей.

Характерними рисами сучасного виробництва є випуск виробів з більш високими показниками рівня технологічної підготовки виробництва (ТПВ), що обумовлено підвищеною складністю конструкцій виробів, підвищенням вимог до їх розробки та виготовлення, частою зміною їх номенклатури, а відповідно, зростанням циклу та обсягів підготовки виробництва.

Основу любого виробничого процесу складає технологія виготовлення деталі і саме в ній закладено потенційні можливості підвищення економічної ефективності виробництва.

Методологія побудови експертної системи для технологічної підготовки виробництва потребує створення специфічних інструментальних засобів, що дозволяють на основі моделі предметної області використовувати механізм прийняття, оцінки та оптимізації технологічних рішень в залежності від похідних даних, змінювати його в результаті придбання та уточнення знань [1].

Проблема створення бази технологічних даних та знань полягає у відпрацюванні моделі, яка б зв'язала окремі інженерні поняття в єдину систему правил та дозволила б користувачу мати ілюзію роботи зі звичними для нього термінами та поняттями, поєднаними в комплекси технологічних рішень. Таким чином, задача полягає у створенні для технолога або конструктора, які працюють з базою технологічних даних та знань, такого інтерфейсу користувача при формуванні конкретних експертних правил, який дозволив би останньому мати доступ до будь-яких інженерних даних та надавати їх у вигляді відомих широко прийнятих інженерних понять.

В статті пропонуються принципи моделювання експертних технологічних правило на рівні логіки користувача, що формулюються у вигляді тривимірної структури типу [2]:

"ЯКЩО {OPj} - ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ {OOl} - ТО {Rk}",

де {OPj} - множина умов експертних технологічних правил;

{OOl} - множина логічних операцій експертних технологічних правил;

{Rk}- множина результатів експертних технологічних правил.

Для організації ефективного та незалежного від різноманітної природи інженерних об'єктів процесу проектування технології виготовлення виробів (деталей, інструментів, матеріалів та ін.) введемо поняття логічного формату інженерного об’єкту.

Логічний формат інженерного об’єкту виконує зв’язок між фізичним рівнем уяви даних з точки зору в комп’ютера та логічним на рівні об’єктно-орiєнтованого опису моделей даних та складноструктуйованих об’єктiв.

Оскільки в конструкторсько-технологiчнiй підготовці виробництва в рамках комп’ютерної технології можливо застосувати однакові механізми маніпулювання як досить простими об’єктами, такими як час виготовлення деталі, та досить складноструктуйованими, такими як конструкторське креслення деталі, то введення логічного формату інженерних даних дозволяє виконати абстрагування усіх об’єктів проектування та класифікувати механізми обробки логічних форматів інженерних даних незалежно від їх предметної суті через визначення чіткого співвідношення між логічним та фізичним форматом інженерного об’єкту, а також методами роботи з ними.

В експертній технологічній підсистемі передбачені типи логічних форматів інженерних об’єктів, побудова


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы