Читать реферат по авиации и космонавтике: "Методика проектування і виготовлення рушника у техніці вишивання хрестом" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Курсова робота

з теорії і методики трудового навчання

Тема: “Методика проектування і виготовлення рушника у техніці вишивання хрестом ”

Зміст

Вступ

Розділ 1. Рушник як елемент побуту українців.

      Назва об’єкту проектної діяльності, його актуальність.Характеристики матеріалів, що використовуються при виготовленні виробу.Обґрунтування техніки виконання виробу.послідовність виготовлення виробу.Економічний аналіз проекту.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

“Рушники, рушники, то моєї матусі роки ...” – співається у відомій пісні. І це безперечно так, бо декоративно оформлені рушники – це віхи в житті кожної людини, кожного українця, тому вони мають велике національне, образно-символічне значення, а відтак – виховне.

У вишивці, як і в рідній мові, народній пісні, криються таємниці українського народознавства, споконвічне прагнення народу до прекрасного. Отже, рушник розглядається нами, як один із елементів українського народознавства або українознавства. Вишитий рушник входить до системи національних цінностей українського народу, його національно-культурних традицій.

Народна українська вишивка, як і інші види справжнього декоративно-ужиткового мистецтва, забезпечує підростаючому поколінню через національне почуття переосмислення світової культури, виведення з орбіти меншовартості й провінційності на шлях усвідомлення справжніх національних цінностей. Отже, українська національна вишивка – це один із видів декоративно-ужиткового мистецтва, в якому узори і зображення, гармонія кольорових сполучень відтворюють національний менталітет українського народу.

Завдяки доцільному використанню виховних можливостей українського народознавства, в даному випадку його складової, атрибута – вишиваного українського рушника, як засобу вправлення в національній відданості, людинолюбстві, працелюбстві й прилучення до справжньої творчості, краси і мудрості свого народу, молода людина пізнає світ чистої фантазії, натхненних образів, мистецтво високої естетичної наснаги, простору і водночас мудрого декоративного відчуття і мислення. Все це стимулює найважливіше – національну віру і національний оптимізм українського народу, гордість до його приналежності.

Отже, національне українське народознавство мусить зайняти цільне місце в усьому змісті шкільної освіти. Лише національна орієнтована освіта і виховання здатні стати, по-перше, важливим фактором державотворення і з цією метою інтегрувати зусилля всіх національностей, що населяють Україну; по-друге, досягти гармонії громадського національного почуття, зміцнення етнічного і державного компонентів, етнокультури і політ культури особистості; по-третє, забезпечити гуманітаризацію та інтелектуалізацію виховання і освіти, спрямованих на “олюднення суспільства”.

Перші друковані праці з художньої вишивки з’явилися у другій половині ХІХ ст., проте вони мають узагальнюючий, етнографічний характер, розкривають різноманітність і самобутність вишивки народів бувшого СРСР.

З’явилося також чимало альбомів і буклетів, статей мистецтвознавчого змісту, є також нариси загального плану посібники, присвячені різним галузям прикладного мистецтва, проте


Интересная статья: Основы написания курсовой работы