Реферат по всему другому: Ріст та диференціація клітин кореня Brassica rapa L. в умовах мікрогравітації та кліностатування (автореферат)