Читать курсовая по журналистике: "Редакторське опрацювання новинного матеріалу"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Вступ Інформувати суспільство про все різноманіття реальної дійсності - основне завдання засобів масової інформації. У політиці та економіці, науці і техніці, культурі та мистецтві виявляються нові факти і відомості, що заслуговують загальної уваги. Нерідко відбуваються несподівані повороти в розвитку подій, які змушують міняти попередні оцінки і їх пояснення. Новинна інформація для масової аудиторії - це насамперед повідомлення про актуальні події, проблеми в країні і на міжнародній арені, які роблять історію в самому широкому тлумаченні цього поняття. Для кожного серйозного газетного видання виробництво новинних програм - першочергове завдання. Вони вже давно стали своєрідними "візитівками". Стан і рівень інформаційної складової видання визначає ступінь зацікавленості читачів, а тому і увагу рекламодавців. З цього очевидно, що якісні новинні матеріали - каталізатор успішного розвитку кожної конкретної газети чи журналу.

Але якісний новинний матеріал - це не лише кропітка робота одного журналіста. Слід пам’ятати про важливість редакторського опрацювання подібних матеріалів. Адже навіть одна незначна помилка може повністю змінити суть новини.

Об’єктом дослідження є загальнополітична газета «Голос України» за 2015 рік.

Предметом дослідження курсової роботи є особливості редакторського опрацювання новинного матеріалу в цьому виданні.

Метою є виявлення особливостей редакторського опрацювання новинних матеріалів газети «Голос України».

Завданнями курсової роботи є:

розкрити зміст поняття «новина»;

визначити критерії якості новинного матеріалу;

описати жанри новинної інформації;

визначити особливості редакторського опрацювання новинних матеріалів;

зазначити інформаційну політику періодичного видання «Голос України»;

проаналізувати вибранні новинні матеріали.

Структура роботи: вступ, основна частина (два розділи з підрозділами), висновки, бібліографія. У першому розділі подається загальне уявлення поняття «новина», розглядається критерії якості новинного матеріалу, особливості редакторського аналізу новинного матеріалу. У другому розділі розглядається інформаційна політика періодичного видання «Голос України», проводиться редакторський аналіз новинного матеріалу цього видання. РОЗДІЛ 1. Редакторське опрацювання новинного матеріалу .1 Новина. Критерії якості новинних матеріалів Робочим матеріалом медіа є новини. Раніше поняття “новини” було тотожне поняттю “газета”. Сьогодні ж під ним розуміються новини загалом, новини, які цікаві для громадськості.

Серед численних спроб дефініції поняття “новини” трапляються зорієнтовані на практику і швидше теоретичні, загально сформульовані та конкретні,