Читать курсовая по маркетингу: "Приватна торгівля на українському оптовому ринку товарів на прикладі ППФ "Миксем""

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

ЗМІСТ ВСТУП

1. СТАН ПРИВАТНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПТОВИХ СТРУКТУР В ОРГАНІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

.1 Стан приватної торгівлі в Україні

.2 Роль та значення посередницьких оптових структур в організації комерційної діяльності

2. КОРОТКА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ОПТОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Коротка економічна характеристика оптового підприємства ППФ «Миксем»

.2 Матеріально-технічна база оптового підприємства ППФ «Миксем»

. СТАН КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «ППФ «МИКСЕМ» З ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ

4. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ «ППФ «МИКСЕМ» З ОПТОВОГО ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

5. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПТОВОГО РИНКУ ПРИВАТНИХ ТОВАРІВ «ППФ «МИКСЕМ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Курсова робота розкриває тему: «Приватна торгівля на українському оптовому ринку товарів, на прикладі ППФ «Миксем».

Обєктом курсової роботи є приватна торгівля на оптовому ринку, а предметом виступає сукупність процедур повязаних з виявленням та узагальненням інформації про приватну оптову торгівлю.

Метою курсової роботи є детальне ознайомлення з: станом приватної торгівлі в Україні; значенням посередницьких оптових структур в організації комерційної діяльності; економічною характеристикою підприємства та матеріально-технічною базою; станом комерційної діяльності з закупівлі та продажу товарів.

Виходячи з мети були поставлені такі завдання роботи:

проаналізувати стан приватної торгівлі в Україні;

- визначити роль та значення посередницьких оптових структур в організації комерційної діяльності;

вивчити коротку економічну характеристику оптового підприємства;

ознайомитись з матеріально-технічною базою підприємства;

вивчити особливості комерційної діяльності з закупівлі та продажу товарів; оптовий комерційний продаж

визначити шляхи розвитку та вдосконалення оптового ринку приватних товарів.

Приватна форма торгівлі у сучасний період відродилась, за короткий термін вона досягла прогресу. По-перше, її частка суттєво зросла, і, по-друге, приватна торгівля представлена не тільки дрібнороздрібною мережею, як було на початку перебудови але й великими магазинами та оптовими підприємствами. Фундаментом цієї форми торгівлі є приватна власність і підприємницька ініціатива. У міру розширення приватної власності приватна торгівля зміцнює свої позиції.

1. СТАН ПРИВАТНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПТОВИХ СТРУКТУР В ОРГАНІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .1 Стан приватної торгівлі в Україні Приватна форма торгівлі, яку було ліквідовано за соціалізму, відродилась у сучасний перехідний період. За короткий термін вона досягла прогресу. По-перше, її частка зросла майже до 11 %, і, по-друге, приватна торгівля представлена не тільки дрібно-роздрібною мережею, як було на початку перебудови але й порівняно великими і середніми магазинами, та оптовими підприємствами.

Фундаментом цієї форми є приватна власність і підприємницька ініціатива. У міру розширення приватної власності приватна торгівля зміцнює свої позиції.

Для приватної торгівлі характерні постійна диверсифікація, висока культура і якість обслуговування, максимальна наближеність до покупців. Водночас ця форма торгівлі супроводжується постійним ризиком банкрутства.

У зарубіжних країнах поділ інститутів торгівлі за формами власності більш широкий:

¾ особисте володіння (приватна торгівля);

¾ корпоративна мережа (на акціонерних засадах);

¾ державна форма торгівлі;

¾ споживчий кооператив;

¾ франчайзинг;

¾ оренда торговельного об'єкта.

Особисте володіння характерне для некорпоративних фірм. Прибуток, витрати, ризики - це проблеми власника, оскільки торговельні об'єкти перебувають у приватній власності. До цієї форми належить 74 % усіх роздрібних фірм. Щоправда, вони займають лише 9 % у загальнонаціональному товарообігу.

Корпоративна мережа заснована на акціонерному капіталі. Тут функції володіння і управління не суміщаються. Цей сектор охоплює 22 % підприємств торгівлі, а його частка в загальному товарообігу перевищує 85%.

Державна форма торгівлі стабілізувалася на рівні 9-10 % у товарообігу з урахуванням її частки в корпоративних компаніях.

Франчайзинг передбачає договір між франчайзером (фірма-виробник, оптова компанія) і франчайзі (роздрібна торговельна фірма), відповідно до якого останньому дозволяється використати марку фірми, товарні знаки або одержати підтримку франчайзера по всьому формату торговельного бізнесу. Таким чином, є два види франчайзинга - на торгову марку (займає 2/3 роздрібного продажу в цьому секторі торгівлі) і на франчайзинг торговельного бізнесу (займає 1/3 продажу, але охоплює більше ніж 75 % торговельних об'єктів, як правило, дрібних).

Оренда широко розповсюджена для організації торгових відділів, розміщення дрібно-роздрібної мережі у великих універсальних магазинах, на ринках, підприємствах сфери послуг, громадського харчування.

Значні перспективи в Україні відкриваються для форми торгівлі, заснованої на власності іноземних фірм. Прямі іноземні інвестиції у внутрішню торгівлю становлять близько 800 млн дол. США, або 17,5 %. У цьому плані торгівля поступається лише харчовій промисловості, де частка інвестицій досягає 21%.

Серед об'єктів торгівлі з іноземним капіталом переважають роздрібні підприємства, здебільшого відомих зарубіжних фірм. Таких підприємств налічується близько 500.

Привабливість інвестицій у торгівлю пояснюється тим, що:

¾ окупність інвестицій у сфері обігу й оборотність коштів висока;

¾ місткість ринку в Україні значна;

¾ механізм репатріації прибутку для іноземців спрощений.

Підсумовуючи характеристику соціальних форм торгівлі можна констатувати, що вони відповідають багатоукладності економіки, але в перехідний період оптимальності їх пропорцій ще не досягнуто[1]. 1.2 Роль та значення посередницьких оптових структур в організації комерційної діяльності В умовах ринкового господарства змінюються функції оптової торгівлі. З одного боку, вони ускладнюються, а з іншого - персоніфікуються.

Підприємства оптової торгівлі повинні спеціалізуватись на комерційному посередництві у встановленні господарських зв'язків між підприємствами-виробниками товарів і роздрібними торговельними підприємствами, іншими оптовими покупцями, а також на закупівлі і продажу товарів зі складів та наданні супутніх послуг.

Основними завданнями оптового торговельного підприємства є:

¾ пошук постачальників товарів для роздрібних торговців та інших покупців;

¾ закупівля товарів у виробників та їх доставка, зберігання;

¾ формування торгового асортименту відповідно до вимог роздрібних підприємств;

¾ забезпечення для виробників збуту їхніх товарів;

¾ маркетингові дослідження для промислових та роздрібних підприємств;

¾ інформаційне обслуговування.

У комерційній практиці оптову діяльність можуть здійснювати різні учасники [1].

Оптова діяльність виробників може здійснюватись через збутову контору або збутове відділення. Такий варіант стає доцільним, коли відсутні прийнятні посередники, число споживачів невелике.Комерційні оптові організації мають право власності на товар для подальшого перепродажу. Вони бувають двох видів: з повним та обмеженим циклом обслуговування.

Оптові фірми з повним циклом обслуговування надають такі послуги: зберігання товарних запасів, кредитування, забезпечення доставки товарів, сприяння в сфері просування та управління процесом реалізації товарів, надання послуг з установки і ремонту, підтримка у проведенні досліджень, планування.

Оптові організації з обмеженим циклом обслуговування надають значно менший спектр послуг. Серед них - реалізація товарів за готівковий рахунок без доставки покупцям; торгівля з доставкою покупцям; продаж на умовах консигнації або поштою. Такі комерційні структури можуть не надавати кредит, допомогу для проведення маркетингових досліджень. Але перевагою є спеціалізація торгівлі.

Агенти, брокери виконують різні оптові функції, але не мають права власності на товари. Якщо комерційні оптові


Похожие работы

 
Тема: Поняття сегментації грошового ринку. Формування ринку державних цінних паперів. Державна політика на валютному ринку
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Контрольная работа)
 
Тема: Поняття сегментації грошового ринку. Формування ринку державних цінних паперів. Державна політика на валютному ринку
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Контрольная работа)
 
Тема: Сегментація ринку для ефективного позиціонування товару на ринку на прикладі ПП "Диво"
Предмет/Тип: Маркетинг (Курсовая работа (т))
 
Тема: Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)
Предмет/Тип: Банковское дело (Диплом)
 
Тема: Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)
Предмет/Тип: Банковское дело (Диплом)