Читать курсовая по химии: "Розрахунок сушарки з киплячим шаром для сушки хлористого калію потужністю 17 т/год"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Кафедра хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з «Процесів і апаратів хімічних виробництв»

на тему: Розрахунок сушарки з киплячим шаром для сушки хлористого калію потужністю 17т/год

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

м. Херсон - 2015 р.

ЗмістРеферат

Вступ

1. Літературний огляд

1.1 Види зв'язку вологи з матеріалом

.2 Види сушіння

.3 Рушійна сила процесу сушіння

.4 Апарати для сушіння у псевдозрідженому шарі

1.4.1 Класифікація сушарок з псівдозрідженим шаром

2. Технологічна схема

. Розрахунок устаткування

3.1 Початкові данні для розрахунку

.2 Матеріальні розрахунки

.3 Теплові розрахунки

3.3.1 Витрата тепла

.3.2 Витрата сухого повітря

3.4 Гідродинамічний розрахунок сушарки

3.4.1 Властивості повітря на виході з сушарки

.4.2 Робоча швидкість повітря

.4.3 Діаметр апарату у газорозподільній решітці

.4.4 Висота киплячого шару

.4.5 Перевірка умов виносу з апарату мілких частин

.4.6 Перевірка умов створення псевдорідинного шару для частинок максимального розміру

3.5 Підбір допоміжного обладнання

3.5.1 Підбір дозаторів

.5.2 Підбір циклону

3.6 Гідравлічний розрахунок сушарки

3.6.1 Гідравлічний опір сушильної установки

.6.2 Підбір газодувки

3.7 Розрахунок теплової ізоляції

Висновки

Список літератури

Реферат Наведений огляд сучасної технічної літератури з питань процесу теплообміну і конструкцій теплообмінників.

Запропонована технологічна схема процесу переробки нафти.

Для нагрівання нафти продуктами нафтопереробки запропоновано кожухотрубний теплообмінник. Проведені технологічний та конструктивний розрахунки теплообмінника.

Запропоновано матеріал для виготовлення теплообмінного апарату.

Пояснювальна записка на 29 с., рис. - 9, табл. - 2, список літератури - 12 найменувань. Вступ Хімічна промисловість охоплює ті галузі промисловості, які для виробництва продукції використовують хімічні методи переробки сировини та матеріалів.

Хімічна промисловість, як і машинобудування, відноситься до галузей, що забезпечують науково-технічний прогрес, тому її розвиткові постійно приділялась значна увага. Роль хімічної промисловості визначається широким застосуванням хімічних технологій і матеріалів в усіх галузях національного господарства.

Для розвитку окремих галузей хімічної промисловості в Україні є багата сировинна база - різноманітні корисні копалини, деревина, виробничі відходи, продукція сільського господарства та ін.

Галузі хімічної промисловості в цілому відносяться до матеріаломістких, що зумовлюється значними затратами сировини на виробництво продукції. Для деяких з них потрібні також велика кількість води (наприклад, виробництво синтетичних волокон) або палива та електроенергії (виробництво полімерів). Окремі галузі, особливо ті, що випускають мало транспортабельну продукцію, орієнтуються на споживача. Важливим чинником розміщення і розвитку усіх галузей хімічної промисловості є екологічний.

Більшість підприємств хімічної промисловості зосереджено у трьох районах: Придніпров'ї, Донбасі, Прикарпатті, тому ці райони найбільше екологічно забруднені. Зокрема, основними виробниками хімічної продукції в Україні є холдингова група OSTCHEM, до складу якої входять Черкаський «Азот», Концерн «Стирол» (Горлівка), Сєверодонецький «Азот» та «Рівнеазот». Також великими виробниками хімічної продукції є Київхімволокно, Алчевський коксохімічний завод, Вінницяпобутхім, Дзержинський фенольний завод тощо.

Основні галузі хімічної промисловості:

Гірнича хімія - займається видобутком природної хімічної сировини: калійні солі (Калуш, Стебник), кухонні солі (Слов'янськ, Артемівськ, Солотвине, Сиваш), сірка (Яворів, Новий Розділ), фосфорити (Середнє Придністров'я), озокерит (Борислав). Тому можна виділити три райони гірничої хімії: Донбас, Прикарпаття, Присивашшя.

Основна хімія - виробляє кислоти, мінеральні добрива, соду та інше: калійні добрива - виробництво тяжіє до сировини - видобутку калійних добрив (Калуш, Стебник); азотні - виробництво тяжіє до коксохімічних і металургійних підприємств, газопроводів. Центри: Сєверодонецьк, Горлівка, Дніпродзержинськ, Черкаси, Рівне; фосфатні - виробництво тяжіє до споживача. Центри: Вінниця, Суми, Одеса; сода - виробництво тяжіє до сировини (до кухонної солі) (Донбас, Крим); сірчана кислота - сировиною є сірка Прикарпаття та сірчисті гази металургійних підприємств. Центри: Суми, Вінниця, Сєверодонецьк, Одеса, Горлівка.

Хімія органічного синтезу - розвивається на основі переробки нафти, газу, вугілля. Орієнтується на сировину, електроенергію, воду: пластмаси (Донецьк, Запоріжжя, Сєверодонецьк ,Луцьк), хімічні волокна (Київ, Черкаси, Чернігів), лаки і фарби (Київ, Львів, Одеса, Харків, Чернівці, Дніпропетровськ). Фармацевтична (ліки) і мікробіологічна (вітаміни, добавки) промисловість орієнтуються на споживача, розміщена у таких містах: Київ, Харків, Горлівка, Одеса, Львів. Хімволокно виробляють у Києві, Сєверодонецьку, Черкасах, Житомирі. Виробництво кіно фотоплівки зосереджено у Шостці.

Для свого розвитку має міцну сировинну базу: власне хімічну сировину (сірка, солі, фосфорити), відходи від інших галузей промисловості, а також нафту, вугілля, природний газ.

1.

Літературний огляд Сушка, являє собою процес видалення вологи з твердих вологих матеріалів шляхом її випаровування і відводу пари, що утворюється.

1.1 Види зв'язку вологи з матеріалом

Механізм процесу сушіння в значній мірі визначається формою зв'язку вологи з матеріалом. Чим міцніше зв'язок, тим важче протікає процес сушіння. При сушінні зв'язок вологи з матеріалом порушується. П.А. Ребиндером запропонована наступна класифікація форм зв'язку вологи з матеріалом:

. хімічна (іонна, молекулярна);

. фізико-хімічна (адсорбційна, осмотична, структурна);

. механічна (волога в капілярах і макрокапілярах, волога змочування).

Найбільш міцним видом зв'язку вологи є хімічний. Може бути видалена лише при нагріванні матеріалу до високої температури або хімічним впливом.

У процесі сушіння видаляється, як правило, тільки волога, пов'язана з матеріалом фізико-хімічно і механічно. Волога, пов'язана з матеріалом фізико-хімічно, може бути видалена за допомогою сушіння. Форми фізико хімічного зв'язку різноманітні:

Адсорбційно-пов'язана волога - утримується біля поверхні розділу колоїдних частинок з навколишнім середовищем. Володіючи великою поверхнею, колоїдні структури мають велику адсорбційну здатність. Міцно пов'язана з матеріалом ця волога називається пов'язаної водою. Адсорбційна волога утримується молекулярним силовим полем.

Осмотично утримана і структурна волога - відрізняється від адсорбційної тим, що вона пов'язана з матеріалом менш міцно, утримується осмотичними силами і знаходиться всередині клітин матеріалу (звана інакше вологою набухання).

Найбільш легко може бути видалена механічно зв'язана волога. Вона міститься в капілярах тіла і на його поверхні. Капіляри пористих тіл розрізняються по діаметру. Капіляри, середній радіус яких менше 10-5 см називаються мікрокапілярами.

Сушка матеріалу складається з трьох етапів:

. переміщення вологи всередині висушується у напрямку до його поверхні;

. пароутворення;

. переміщення пара від поверхні матеріалу в навколишнє повітря.

1.2 Види сушіння

Сушка є найбільш поширеним способом видалення вологи з твердих і пасто образних матеріалів і проводиться двома основними способами:

шляхом безпосереднього зіткнення сушильного агенту (нагрітого повітря, топкових газів) з матеріалом, що висушується, - конвективна сушка;

шляхом нагрівання висушуваного матеріалу тим чи іншим теплоносієм через стінку, котра проводить тепло, - контактна сушка.

Сушка проводиться також шляхом нагрівання висушуваних матеріалів струмами високої частоти або інфрачервоними променями.

. Конвективне - здійснюється шляхом безпосереднього контакту матеріалу з сушильним агентом.

. Контактне - здійснюється шляхом передачі


Похожие работы

 
Тема: Объекты и способы сушки. Особенности процесса сушки
Предмет/Тип: Другое (Реферат)
 
Тема: Производство этилена пиролизом этана мощностью 200000 тгод
Предмет/Тип: Химия (Курсовая работа (т))
 
Тема: Автоматизація процессу сушки деревини
Предмет/Тип: Технология машиностроения (Диплом)
 
Тема: Проектирование сушки тягового электродвигателя
Предмет/Тип: Другое (Диплом)
 
Тема: Реконструкция установки для сушки древесины
Предмет/Тип: Технология машиностроения (Курсовая работа (т))