Читать курсовая по маркетингу: "Характеристика споживчих властивостей скляних виробів"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Зміст Вступ

Розділ 1. Властивості скла як основа споживчих властивостей скляних виробів

Розділ 2. Характеристика споживчих властивостей скляних виробів

Розділ 3. Класифікація скляних побутових товарів

Розділ 4. Характеристика асортименту скляних побутових товарів

Розділ 5. Основні напрямки розвитку асортименту скляних побутових товарів

Розділ 6. Характеристика дефектів скляних виробів

Розділ 7. Вимоги нормативно-технічної документації до якості скляних побутових товарів

Розділ 8. Оцінка якості скляних побутових товарів

Розділ 9. Маркування, пакування, транспортування і зберігання побутових скляних виробів

Розділ 10. Стан ринку побутових виробів із скла в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Додатки Вступ Товари господарського призначення - це товари складного асортименту, які є досить різноманітними за своїми матеріалами та способами виробництва і включають велику кількість видів та різновидів.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку асортимент господарських товарів постійно оновлюється за рахунок впровадження новітніх технологій та використання нових матеріалів і сировини, що сприяє покращенню їх споживних властивостей.

Історія скла та виготовлення виробів з нього сягає глибокої давнини. Так, отримання емалей на кам'яному намисті, виробів із скла було відомо майже 12 тис. років до н.е.

В Древньому Єгипті майже 4 тис. років до н.е. було налагоджено скляне виробництво, а в І-IV століттях н.е. воно розповсюдилось на всі країни Західної Європи та Ближнього Сходу. Падіння Римської імперії в V столітті н.е. призвело до занепаду мистецтва і ремесла, в тому числі і скляного виробництва. Відродження виробництва виробів із скла у Венеції відбувається в період між XII і XV століттями.

Наприкінці XVII ст. скляне виробництво у Венеції приходить до занепаду, а лідером в цій галузі стає Чехословаччина. Особливу славу здобуває богемський кришталь, який і нині заслужено користується великою популярністю в світі.

На території Київської Русі скловиробництво зароджується в І ст. н.е., а вже в X-XI ст. тут виготовлялось скляне намисто, браслети, кубки, мозаїчна смальта. В Західній Європі були широко; відомі скловироби стародавніх майстрів Київської Русі, про яких говорили як про достойних конкурентів візантійським.

Майже до середини XIX ст. вироби зі скла в усіх країнах виготовлялись вручну і були доступні лише певним верствам суспільства. З другої половини XIX ст. скляні заводи починають виробляти також і набагато дешевші вироби, замінюючи їх індивідуальне виробництво на масове. Розпочалось використання машин в скловиробництві, що призвело до його механізації, а в подальшому - і автоматизації.

Сучасна скляна промисловість України освоїла технології виробництва оптичного, світлотехнічного, радіаційностійкого, зміцненого, тугоплавкого, хімічно стійкого, люмінесцентного, волокнистого, тарного, ситалового, посудного скла, яке використовується в різних галузях народного господарства. Значний розвиток одержало промислове виробництво нових конструкційних, оздоблювальних та облицювальних будівельних матеріалів у всьому світі.

Однією з основних матеріальних потреб людини є потреба в їжі. Саме скляний посуд опосередковано призначений для задоволення цієї потреби, оскільки він використовується для прийняття і короткочасного зберігання їжі, або для її приготування та тривалого (або нетривалого) зберігання. Крім утилітарного призначення, скляний посуд має на людину і емоційний вплив, задовольняючи його естетичні потреби. Скляні художньо-декоративні вироби відіграють, як правило, чисто естетичну роль (наприклад, різноманітні скляні прикраси).

Об’єкт дослідження - сучасне товарознавство.

Предмет дослідження - скляні побутові товари.

Мета дослідження - дати товарознавчу характеристику скляним побутовим товарам.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

) охарактеризувати вихідну сировину як чинник споживчих властивостей та якості скляних виробів;

) дослідити формування споживчих властивостей скляних побутових товарів;

) розглянути класифікацію та асортимент скляних побутових товарів;

) вивчити вимоги нормативно-технічної документації до якості скляних побутових товарів.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація. Розділ 1. Властивості скла як основа споживчих властивостей скляних виробів Для задоволення потреб побутові скляні вироби повинні мати комплекс функціональних, ергономічних, естетичних властивостей, бути надійними в експлуатації, нешкідливими для людини.

Основу цих споживних властивостей становлять властивості скла, які обумовлені його природою, складом та будовою.

Склом називають всі речовини амфорно-кристалітної структури, одержані шляхом переохолодження розплаву, який складається з різноманітних оксидів, і незалежно від їх хімічного складу і температурної зони затвердіння мають при підвищенні в'язкості механічні властивості твердих тіл [5, c. 46].

Хімічний склад скла різноманітний в залежності від вимог, що пред'являються до властивостей скловиробів, та від умов їх експлуатації, а також способу виробки. Склад скла може бути виражений загальною формулою трисилікату: К2О • КО • 6SіO2.

З одновалентних оксидів до складу скла входять Ма2O, К2O, Lі2О та ін.; з двовалентних - СаО, МgО, ZnО, РbО, ВаО та ін.; а також такі оксиди: Аl2O3, ВаO3, В2O3.

В скловарінні на даний час використовується близько 80 елементів періодичної системи Д.І. Менделєєва, в т.ч. і рідкоземельні, які широко використовуються як барвники. Силікатне скло, яке використовують для виготовлення посуду і художньо-декоративних виробів, може бути безсвинцевим (звичайним) і свинцевим (кришталевим). До складу свинцевого скла входить 18-24% або більше РВО.

Окремі підприємства виробляють безсвинцевий кришталь (замість РВО містить 2пО) і баритовий кришталь (містить ВаО).

Скло є складною системою, яка складається не менше ніж із 5 оксидів. Основними із них є SiO2 - 72-75%, СаО - 8,5-9,5%, N2O - 13-15%, а також оксиди свинцю, бору, алюмінію та ін.[10, c. 156-157].

Хімічний склад скла, приведений в табл. 1., поданий для виробів різного призначення. Таблиця 1. Хімічний склад скла для виробів різного призначення

Оксиди

Хімічний склад скла, %

Побутові видувні вироби

Побутові пресовані вироби

Кухонний посуд

Кришталеві вироби

Лампове скло

Na2O

13,5 - 15,5

13,5 - 15,5

-

0-4

15,0

К2O

1,5 - 2,5

1,0 - 2,0

-

14 - 16,5

1,5

СаО

6,5 - 8,5

7,0 - 8,0

10,0

0 - 1

5,5 - 7,0

МgO

1,0 - 2,0

2,0 - 2,5

4,0

-

3,5 - 4,0

РbО

-

-

-

до 24,0

-

ВаО

-

-

1,5

-

-

ZnО

-

-

2,5

0 - 1

-

Аl2O3

0,3 - 0,5

0,5 - 2,0

17,5

0 - 1

0,5 - 1,0

В2O3

-

-

5,2

0,5 - 1

-

Fе2O3

до 0,03

до 0,03

до 0,1

-

до 0,1

SiO2

73,0 -75,0

73,0 - 74,0

59,0

59,0

73,0 - 74,0

ТiО2

-

-

1,0

-

-

Назва скла залежить від вмісту тих чи інших оксидів: натрій-кальцій - силікатні, фосфатні, свинцеві (кришталеві), барієвий кришталь та ін.

Властивості скла можна згрупувати в такі підгрупи, як фізичні та хімічні. До фізичних властивостей скла, які мають найважливіше значення для споживних властивостей скляних виробів, належать густина, міцність, крихкість, термічні (теплопровідність, теплове розширення, термостійкість), оптичні та електричні властивості скла [21, c. 67-69].

Густина скла залежить від складу скла та термічної