Читать реферат по делопроизводству: "Доручення як діловий документ"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Реферат на тему:

Доручення як діловий документ

Київ 2016

Доручення – це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені

Залежно від суб’єкта дії доручення поділяються на:

  особисті, (особа доручає особі); офіційні, (установа доручає собі чи установі).

Доручення бувають разові і на тривалий період.

Якщо ж термін дії доручення не вказується, то воно зберігає силу протягом року.

Максимальне термін дії доручення не може перевищувати 3 років. Недатоване доручення не має юридичної сили.

Особа чи установа, яка украла доручення, може в будь-який час його скасувати, а особа, якій доручення видано, -- відмовитися від нього. Угода про відмову від цього права недійсна. Із припиненням дії доручення втрачає силу будь-яке передоручення третій особі.

Особисте доручення юридично правомірне лише у тому випадку, коли підпис особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом.

Реквізити особистого доручення:

  1. Назва виду документа. 2. хто доручає (П. І. Б.) 3. кому доручає (П. І. Б. в давальному відмінкові) 4. що доручається (числові дані пишуться словами і цифрами) 5. назва установи чи організації в якій будуть отримані матеріальні цінності 6. дата видачі доручення 7. Підпис особи, яка склала доручення. 8. Завірення підпису.

Офіційні доручення друкуються на спеціальних бланках.

Реквізити офіційного доручення:

  1. Штамп. 2. Номер. 3. Дата. 4. Назва виду документа. 5. Текст. 6. Зразок підпису особи, який видано доручення. 7. Підпис керівника установи. 8. Печатка.

Текст доручення містить такі відомості:

  прізвище ім’я, по батькові, посада особи (в офіційному дорученні – назва установи), яка видає доручення; прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, якій видається доручення; назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність; напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість; термін дії доручення; назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.

Примітка. Усі вільні місця, графи доручення закреслюють, щоб не можна було нічого дописати.


 • 1

 • Похожие работы

   
  Тема: Понятия: документ, управленческий документ
  Предмет/Тип: Делопроизводство (Курсовая работа (п))
   
  Тема: Понятия: документ, управленческий документ
  Предмет/Тип: Менеджмент (Курсовая работа (т))
   
  Тема: Доручення
  Предмет/Тип: Делопроизводство (Реферат)
   
  Тема: Договір доручення
  Предмет/Тип: Основы права (Реферат)
   
  Тема: Договір доручення
  Предмет/Тип: Основы права (Реферат)