Читать курсовая по туризму: "Технологія і організація формування туристичного продукту на прикладі аграрного туризму Францїі"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Технологія і організація туристичної діяльності»

на тему: : «Технологія і організація формування туристичного продукту на прикладі аграрного туризму Францїі» Студентки III курсу Ту-31-10 групи

напряму підготовки 140103 «Туризм»

спеціальності 5.14010301

«Туристичне обслуговування «

. Керівник Ейхман О. А. Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії________________ ___________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис)(прізвище та ініціали

м. Луганськ - 2013 рік ЗМІСТ

Вступ

3

I.

Основні поняття та особливості аграрного туризму

4

1.1

Визначення та різновидності аграрного туризму

4

1.2

Аналіз попиту на аграрний туризм

5

II.

Теоретичні основи технології діяльності туристичного підприємства при організації аграрних турів

6

2.1

Технологія співробітництва з засобами розміщення

6

2.2

Технологія співробітництва з підприємствами харчування

7

2.3

Технологія співробітництва з транспортними компаніями

8

2.4

Технологія співробітництва з страховими компаніями

11

ІІІ

Технологія діяльності туристичного підприємства при формуванні нового туру

14

3.1

Загальна характеристика нового туру, його направленості

3.2

Визначення програмного забезпечення нового туру відповідно до його тематики

3.3

Підготовка інформаційно-методичного та рекламного забезпечення туру

3.4

Технології просування турпродукту

Висновки

Список літератури

Додаток А (пам’ятка туристу)

Додаток Б (туристична путівка)

Додаток В (ваучер)

Додаток Д (агентській договір)

Додаток Е (мапа)

Додаток Ж (договір на страхування туриста)

Додаток З (рекламний лист)

Додаток И (Програма комплексного страхування)

Додаток К (рекламний буклет)

ВСТУП Туризм проявляється як форма суспільного споживання специфічних благ, послуг та товарів, що є об'єктивно розвинутою внаслідок соціологізації відтворювальної функції, утворивши галузь діяльності зі створення цього специфічного продукту та організації його споживання, яка за кінцевим призначенням та характером діяльності належить до споживчих галузей господарства.

Усі люди різні, тому й туризм поділяється на різні види, які змогли б відповідати запитам різних споживачів тур продукту. На теперішній час швидко просувається ідея здорового образу життя тощо. Тому починає активно розвиватися агротуризм, який відповідає саме цьому запиту, але все ж таки є специфічним видом туризму.

У зв’язку з цим, аналіз агротуризму, що починає активно розвиватися, є необхідним для туристичної галузі.

Метою даної курсової роботи є вивчення теоретичних основ формування туру. Об'єктом курсової роботи виступає туристичний продукт аграрного виду туризма. Предметом вивчення є технологія розробки туристичного маршруту та формування туру. Завдання:

    Дослідження основних понять і особливостей аграрного туризму. Вивчення організації співробітництва туристичної фірми із безпосередніми постачальниками послуг. Розробка аграрного туру на прикладі Франції.

Курсова робота складається з трьох розділів. Перший розділ розкриває поняття про аграрний туризм в цілому і його особливості. У другому розділі розглядається вся можлива документація, необхідна для створення туру туристичним підприємством. Третій розділ включає аналіз розробки аграрного туру на прикладі Франції. 1. Основні поняття та особливості аграрного туризму 1.1 Визначення та різновидності аграрного туризму У літературі зустрічаються кілька термінів, що відносяться до сфери агротуризму.

Біотуризм - туризм, об'єктом якого є будь-які прояви живої природи, чи то окремі види або біоценози.

Природний туризм - туризм, об'єктом якого є будь природа, як жива, так і нежива (наприклад, печери, гори, водойми та ін) природний туризм включає в себе біотуризм як одна з тематичних напрямків.

Об'єктами власне агротуризму - можуть бути як природні, так і культурні визначні пам'ятки, природні і природно-антропогенні ландшафти, де традиційна культура складає єдине ціле з навколишнім природним середовищем.

Всесвітня туристська організація використовує термін пригодницький туризм в якості ще більш широкого поняття, що включає в себе агротуризм. Однак агротуризм, хоча й володіє пригодницьким елементом, не завжди передбачає пригоди в чистому вигляді. Тому справедливо вважати, що поняття «пригодницький туризм», і «агротуризм» багато в чому перетинаються, але перше не поглинає друге.

Класифікація агротуризм а за видами транспорту має свої особливості. Розрізняють екологічно водний туризм (на байдарках, на плотах, каное, вітрильники та інші), пішохідний, лижний, кінний, велосипедний, автомобільний (електромобілі), авіаційний (планери, аеростати).[8]

Все більшого поширення набуває агротуризм, або агро агротуризм. Це туризм в сільській місцевості, при якому туристи під час свого відпочинку ведуть сільський спосіб життя на фермах і хуторах. Розвиток такого виду туризму є найбільш актуальним для країн Західної Європи (і почасти США) з невеликим відсотком природних ландшафтів і високим рівнем сільськогосподарської освоєності території. [1]

Агротуризм є одним із добре розвинутих видів туризму. Населення Франції розуміє це та з радістю проводить відпустку допомагаючи на багато чисельних фермах, де їх приймають привітні господарі. 1.2 Аналіз попиту на аграрний туризм У Франції зосереджена величезна кількість культурних цінностей, практично кожне місто, а іноді і невеликі села, є справжні музей історії та культури. Окрім незліченних пам'ятників культури і стародавніх цивілізацій, країна володіє прекрасними природними умовами - білосніжними схилами альпійських гір, прекрасними пляжами атлантичного і середземноморського побережжя, середньовічними замками, великими виноградниками і чарівними старими винокурнями, а також безліччю місць, пов'язаних з життям і діяльністю різних історичних діячів. Ця країна має величезні можливості для розвитку майже всіх видів туризму.

Народженню сільського туризму сприяла і криза в промисловості - це спад у розвитку таких галузей як видобуток вугілля, металургія, текстильна і традиційні місцеві виробництва черепиці та меблів. Після закриття деяких заводів місцева влада терміново шукали вихід з такого становища. Відповідно для відпочинку на курортах уже зовсім не залишалася фінансів люди мимоволі виїжджали відпочивати в сільські глибинки. У них з'явився інтерес до природи, до свого коріння і культурних традиціяй. А з іншого боку це стало забезпечувати прибуткову частину сільських муніципалітетів.

Сільський туризм всерйоз стали сприймати років 10 тому - у Франції з'явилося 35тис. ферм з міні-готелями. І ось так спонтанно виник громадський рух за відпочинок на природі, який був підтриманий урядом і регіональними органами влади, банків. Тоді всі вже розуміли, що туризм, як будь-яка галузь потребує вкладення грошей на будівництво доріг і готелів, реставрацію пам'яток і будинків, розвиток


Похожие работы

 
Тема: Поняття, предмет і система правового регулювання аграрного права України. Джерела аграрного права
Предмет/Тип: Основы права (Реферат)
 
Тема: Основи аграрного права
Предмет/Тип: ИГП (Курсовая работа (т))
 
Тема: Система аграрного законодательства
Предмет/Тип: Основы права (Курсовая работа (т))
 
Тема: Сущность аграрного права
Предмет/Тип: ТГП (Реферат)
 
Тема: Источники аграрного права
Предмет/Тип: ТГП (Реферат)