Читать реферат по предпринимательству: "Управління маркетингом підприємства"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Реферат на тему:Управління маркетингом підприємства

1 Управління – цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин.

До основних функцій управління відносять:

  планування організація мотивація контроль

Ефективне управління потрібно:

  для аналізу поточних справ прогнозування прийняття управлінських рішень пошук шляхів використання обмежених ресурсів підвищення продуктивності праці найманих робітників

На виробництві, як правило використовується 2 концепції управління:

  Раціональна – передбачає формальне використання з жорстким контролем обов’язків працівників Гнучка – базується на основі довіри та заохочення

Використання цієї чи іншої концепції залежить від рівня професійної підготовки менеджера, його досвіду та стосунків з підлеглими. Перехід підприємства чи фірми до маркетингової орієнтації має певні проблеми.

Маркетингова орієнтаціяЗбутова орієнтація Виробляється і продається

Тільки те, що буде купленоТе, що вдається виготовляти

Асортимент продукції

ШирокийВузький

Цінова політика

Бере за основу ціни на ринкуБере за основу витрати в-ва

Враховує дії конкурентівЦіна має головне значення

Ціна має підпорядковану роль

Розробка нових товарів

На основі аналізу потреб споживачів На основі існуючих виробів

Упакування товарів

Як прийом активізації продажу Як засіб збереження товарів

Філософія управління

Задоволення потреб споживачів Даємо споживачам те, що маємо2 З метою ефективного управління маркетингом підприємства розроблено і використано декілька уніфікованих схем-структур управління фірмою, а саме 3:

1. Лінійно-функціональна схема управління підприємством за видами маркетингової діяльності

2. Лінійно-функціональна схема управління підприємством при роботі на внутрішніх ринках (по товарна схема)

3.Лінійно-функціональна схема управління підприємством при роботі на

зовнішніх ринках.

Схема 8.1

Президент фірми

Управляючий УправляючийУправляючийУправляючийУправляючий

по виробництвупо маркетингупо постачаннюпо кадрампо фінансам

Відділ вивчен- Відділ плануван-Відділ реклами і Відділ каналів

ня ринкуня продуктустимулювання збуту товароруху

Наведена схема як правило використовується для малих та середніх підприємств, асортимент продукції яких не великий і не вимагає від маркетологів широкої підготовки щодо великої кількості товарів.

На великих підприємствах з великим асортиментом як правило використовується лінійно-функціональна структура керівництва. Ця схема побудована на продуктовому принципі, що передбачає наявності спеціального відділу по кожному товарі, така схема має наступний вигляд:

Схема 8.2

Президент фірми

КеруючийКеруючийКеруючийКеруючийКеруючий

підприємствоммаркетингомпостачаннямкадрамифінансами

ВідділВідділВідділВідділ продукту 1продукту 2 продукту 3продукту 4

СекторСектор Сектор Сектор каналів

вивчення ринкупланування продукту рекламитоварообігу

Очевидною перевагою цієї структури є глибока спеціалізація маркетологів за певними продуктами, дозволяє розробляти та реалізувати товарні проекти з додатково високим рівнем вірогідності їх реалізації. До недоліків схеми можна віднести її громіздкість та пов’язані з цим фінансові витрати. Така схема є найбільш поширеною при роботі на внутрішні ринки. У випадку коли підприємство працює і на зовнішні ринки використовується специфічна лінійно-функціональна структура управління фірмою і маркетингом, яка має зображена на схемі 8.3

Формування секторів або структури обслуговування регіонів може бути запозиченим з двох попередніх схем по товарної або за видами маркетингової діяльності.

Схема 8.3

Президент фірми

КеруючийКеруючийКеруючийКеруючийКеруючий

підприємствоммаркетингомпостачаннямкадрамифінансами

Відділ експортного маркетингуВідділ внутрішнього маркетингу

СекторСектор Регіон АРегіон Б

Європейськихне європейських

країнкраїн- Сектор 1- Сектор 1

- Сектор 2- Сектор 2

А Б ВГДЕ - Сектор 3- Сектор 3

3 Наведені вище схеми управління маркетингом є для керівника дорадчими і можуть бути змішані або трансформовані в залежності від цілей та мети, які стоять перед підприємством. Тому практично кожне підприємство особливо промислового призначення створює власну структуру служби маркетингу, яка в загальному вигляді включає такі підрозділи:

  Сектор досліджень маркетингу

   група ринкових дослідниківгрупа аналізу нових товарівгрупа аналізу маркетингугрупа інформації

  Сектор збуту

   бюро документаціїбюро складів та транспортурегіональна група збуту №1регіональна група збуту №2

  Рекламне бюро

   група рекламигрупа технічного забезпечення

  Група сервісу

-сервіс №1

-сервіс №2

-сервіс №3

-сервіс №4

Служба маркетингу підприємства виконує такі основні функції:

  Здійснює вибір привабливих ринківАналізує ринкові ситуаціїВивчає кон’юктури ринківЗдійснює прогнозування товарних ринківЗдійснює сегментування та вивчення покупців і споживачівДосліджує рівні і канали збуту

  Створює і реалізує інноваційні методи продажу товарівЗдійснює координацію роботи технічних служб підприємстваЗдійснює аналіз доцільності прийняття технічних рішень Займається розробку бюджету маркетингу Виконує пов’язані із створенням іміджу підприємства

4 Знання справжнього маркетолога включають:

   цінова політикаформування попиту та стимулювання збутудослідження ринківпрогнозування та концепції

література

  Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 1993.Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000.Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999.Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001.Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М.: Book chamber international, 1992.Дэй Д. Стратегический маркетинг. — М.: ЭКСПО-Прес, 2002.Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс., Москва М.П. — СПб.: Питер, 2001.Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.: АСТ, 2001.Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.


 • 1

 • Похожие работы

   
  Тема: Управління маркетингом
  Предмет/Тип: Товароведение (Реферат)
   
  Тема: Управление маркетингом
  Предмет/Тип: Маркетинг (Диплом)
   
  Тема: Управление маркетингом
  Предмет/Тип: Маркетинг (Учебное пособие)
   
  Тема: Управление маркетингом
  Предмет/Тип: Маркетинг (Диплом)
   
  Тема: Управление маркетингом 5
  Предмет/Тип: Маркетинг (Реферат)