Читать реферат по логистике: "Логістика: Матеріальний потік і його характеристики"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Реферат на тему:

Логістика: Матеріальний потік і його характеристики Поняття матеріального потоку є ключовим в логістиці. Матеріальні потоки утворюються в результаті транспортування, складування і виконання інших матеріальних операцій із сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами – починаючи від первинного джерела сировини до кінцевого споживача.Матеріальні потоки можуть протікати між різними підприємствами або всередині одного підприємства. Перш ніж формулювати визначення матеріального потоку, розглянемо приклад матеріального потоку, що відбувається всередині складу підприємства оптової торгівлі.Товар, який поступає в робочий час після вивантаження може бути спрямований безпосередньо на збереження, а може потрапити на дільницю збереження після того, як попередньо пройде приймання. У вихідні дні вантаж, який надійшов до складу, розміщують в приймальній експедиції, звідки в перший же робочий день передають на склад. Увесь товар, який поступив на склад, кінець кінцем, зосереджується на дільниці збереження.Шляхи руху вантажу на дільницю навантаження також можуть бути різними. На рис.3.1 зображено чотири варіанти:- дільниця збереження – дільниця навантаження;- дільниця збереження – відправна експедиція – дільниця навантаження;- дільниця збереження – дільниця комплектування – відправна експедиція – дільниця навантаження;- дільниця збереження – дільниця комплектування – дільниця навантаження. Сукупний матеріальний потік для всього підприємства оптової торгівлі визначається підсумовуванням матеріальних потоків, що протікають на окремих дільницях.Таким чином, можна стверджувати, що принципова відмінність логістичного підходу від передуючого йому управління рухом матеріальних ресурсів полягає в тому, що якщо раніше об’єктом управління було певне скупчення окремих матеріальних об’єктів, то за логістичного підходу основним об’єктом став потік, тобто множина об’єктів, що сприймаються як єдине ціле.Головними категоріями логістики є потік і запас, які взаємопов’язані.Потік - це сукупність об’єктів, що сприймаються як єдине ціле. Вона існує як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу.Поняття матеріального потоку узагальнює безперервність зміни і переміщення продуктів праці в сфері обігу і виробництва.Матеріальний потік - це сукупність товарно-матеріальних цінностей, які розглядаються на часовому інтервалі в процесі застосування до них різних логістичних операцій.Матеріальні потоки можуть протікати як усередині одного підприємства, так і між різними підприємствами. При цьому кожному матеріальному потоку відповідає деякий інформаційний потік, який у тимчасовому і просторовому аспектах


Похожие работы

 
Тема: Біолого-екологічні особливості тису ягідного, його поширення в Покутському Передкарпатті. Проблеми його охорони та відтворення (курсова робта)
Предмет/Тип: Биология (Курсовая работа (т))
 
Тема: "Його душа - мов Тронка у степах, Його душа - Собор надiй високих". (Д. Кононенко)
Предмет/Тип: Литература (Сочинение)
 
Тема: Природа злочину його визначення Поняття про склад злочину його структура
Предмет/Тип: Авиация и космонавтика (Реферат)
 
Тема: Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів, його властивості.
Предмет/Тип: Математика (Реферат)
 
Тема: Дисконтування. Його сутність. Методичний інструмент для визначення наявних вигод та витрат при проведенні економічного аналізу. Його сутність (контрол
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Реферат)