Контрольная по аудиту: Операційний аудит. Аудит на дотримання нормативних вимог. Аудит фінансової звітності. Інші види аудиту