Читать курсовая по инвестициям: "Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

К У Р С О В АР О Б О Т А

На тему: “Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України”

План: Вступ

  Інвестиції

   Основні поняття інвестицій Методи залучення інвестицій в економіку України

    Приватизація – процес реформування власностіПриватизація як один із шляхів залучення інвестицій в Україну в період переходу до ринкової економіки Способи продажу пакетів акцій підприємств в ході приватизації Інші способи залучення інвестицій в економіку України Продаж акцій на міжнародних тендерах Перехід до бездокументарної форми випуску цінних паперів Розміщення акцій українських підприємств на міжнародних ринках

  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

2.2. Оцінка платоспроможності підприємства та ліквідності його активів

2.3. Рентабельність

2.4. Аналіз структури капіталу

   Знос основних фондів

  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства хімічної промисловості “Дихлофос”

3.1. Розрахунки фінансово-господарської діяльності підприємства

3.2. Фінансово-господарська діяльность підприємства у динаміці (графіки)

Висновок

Вступ. Інвестиційна діяльність в той чи іншій мірі властива будь-якому підприємству. Прийняття інвестиційного рішення неможливе без врахування наступних факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, альтернатива доступних проектів, обмеження фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, пов’язаний з прийняттям того чи іншого рішення і т.д.

Причини, що зумовлені необхідністю в інвестиціях, можуть бути різними, але в цілому їх можна розділити на три види: поновлення наявної матеріально-технічної бази, збагачення обсягів виробничої діяльності, освоєння нових видів діяльності. Ступінь відповідальності за прийняття інвестиційного проекту в рамках того чи іншого напрямку різна. Так, якщо мова іде про заміну наявних виробничих потужностей, рішення може бути прийнято достатньо безболісно, тому що керівництво підприємства ясно представляє собі, в якому обсязі та з якими характеристиками необхідні нові основні ресурси. Задача ускладнюється, якщо мова іде про інвестиції, пов’язані з розширенням основної діяльності, оскільки в цьому випадку необхідно врахувати цілий ряд нових факторів: можливість зміни положення фірми на ринку товарів, доступність в додаткових матеріальних обсягах, трудових та фінансових ресурсах, можливість освоєння нових ринків та інші.

Важливим є питання про розмір інвестицій. Так, рівень відповідальності, пов’язаної з прийняттям проектів вартістю 1


Похожие работы

 
Тема: Залучення інвестиційних проектів в Україну
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Реферат)
 
Тема: Методи залучення іноземного капіталу
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Реферат)
 
Тема: Залучення іноземного інвестування в Україну
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Курсовая работа (т))
 
Тема: Проблеми залучення іноземних інвестицій
Предмет/Тип: Эктеория (Контрольная работа)
 
Тема: Аналіз залучення позикових коштів
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Реферат)