Читать курсовая по станкам: "Обслуговування та ремонт силового електрообладнання токарного станка 163"


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

КУРСОВА РОБОТА ТЕМА: Обслуговування та ремонт силового електрообладнання

універсального токарно-гвинторізного станка 163 ПРОФЕСІЯ: електромеханік по засобам автоматики

та приборам технологічного обладнання

Виконав: Дядюшенко В. С. Перевірив: Жосан В. А. “Затверджую”

Заступник директора ВПУ №7

НесенН. Г.

“”1998р.

ЗАВДАННЯ

На курсову атестаційну роботу учню

ВПУ №7 в 1998 навчальному році

Групи№

Е-21по спеціальностіЕлектромеханік

ДядюшенкоВолодимируСтепановичу

(прізвище,ім’я, по батькові)

Темазавдання:

Технологіяобслуговуваннята ремонтуапаратурикеруваннята

захистуверстата

Викладач:

ЖосанВолодимирОлексійович

(прізвище,ім’я, по батькові)

Зміст завдання

Розділ1. Графічначастина

Принциповаелектричнасхема токарно-гвинторізного

верстата163 моделі.

Розділ2. Пояснюючазаписка

Завдання.І Вступ. 1. Історіята перспективирозвит-

куелектроенергетикина Україні.2. Призначеннята короткахарактеристикаелек-

трообладнаннястанка. ІІОсновна частина.1. Принциповаелектросхемаверста-

тата її робота.2. Призначення,будова, можливінесправностіта ремонт апара-

турикеруваннята захисту.3. Періодичністьта об’єм, технічніогляди, ремонт

електрообладнання.ІІІ Розрахунковачастина. 1.Розрахунокпроводів,підводя-

тьсядо електрообладнанняпо допустимомуструму та падіннюнапруги. 2. Вибір

апаратурикеруваннята захисту.3. Розрахуноккотушки контактору.V Заключна

частина.1. Основні правилатехніки безпекипри обслуговуванніелектрооблад-

нанняверстата. 2.Список використаноїлітератури.VI Специфікація.

Додаткові вказівки

Привиконанніатестаційноїроботи належитьвиконати деталь,пристрій:

Консультаціїпроводяться:

Датавидачі письмовогозавдання

Строкздачі виконаногописьмовогозавдання

Викладач

ЖосанВолодимирОлексійович

МайстерВ/Н

ГолубевВіктор Миколайович

м. Кременчук

1998 р. Розрахунок котушки контактору Основною частиною багатьох апаратів, наприклад, контакторів, магнітних пускачів, реле, гальмуючих електромагнітів та інші, являється втягу-

юча котушка. При проходженні струму по котушці виникає магнітне поле, під впливом якого стальне осердя котушки намагнічується та притягує якір. Якір