Читать курсовая по всему другому: "Формування мовленнєвої компетентності у дошкільників" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

www.ukrreferat.com – лідер серед рефератних сайтів України! КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«Формування мовленнєвої компетентності у дошкільників» ПЛАН Вступ......................................................................................................................... 3

1. Структурні компоненти мовленнєвого розвитку дошкільнят, поняття мовленнєвої компетентності та її складових .......................................................... 4

2. Основна мета та ключові напрямки з розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників. Сучасні підходи щодо мовленнєвого розвитку дошкільнят.......... 7

3. Особливості формування мовленнєвої компетенції дошкільника в організованій та самостійній діяльності.............................................................. 11

4. Особливості організації занять у дошкільнят для формування мовленнєвої компетенції ...................................................................................................................... 16

Висновки................................................................................................................... 19

Список використаної літератури............................................................................ 21

Додаток.................................................................................................................... 23

ВСТУП Актуальність дослідження. Основними показниками якості та динаміки особистісного зростання дошкільника є прояви його фізичної, соціально - моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньої та креативної активності. Оволодіння рідною мовою є одним із найважливіших надбань дитини в дошкільному віці – найбільш сензитивному для засвоєння мови. Якщо дитина не досягне певного рівня мовленнєвого розвитку до п’яти - шести років, то цей шлях, як правило, не може бути успішним на більш пізніх вікових етапах. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначає важливим завданням сучасного дошкільного закладу формування мовленнєвої компетенції дітей, орієнтує на активну позицію дитини в процесі опанування мови [1].

Цілеспрямована робота з орієнтування в мовних явищах сприяє формуванню елементарних мовних узагальнень у дошкільників, що на лексичному рівні виявляється в поглибленому розумінні семантики слів, на граматичному – у словотворенні та словотворчості, на рівні розгорнутого зв’язного висловлювання (тексту) – в умінні самостійно зв’язно висловлюватися, послідовно, логічно, виразно, граматично правильно. Саме тому сучасна лінгводидактика акцентує увагу на широкому застосуванні активних способів навчання, що стимулюють продукування, а не лише репродукування одиниць мовлення в самостійному висловлюванні дітей.

Отже, мовленнєвий розвиток дитини, зокрема мовленнєва компетентність — один з важливих чинників становлення особистості в дошкільному дитинстві. Ступінь розвитку цієї сфери визначає рівень сформованості соціальних і пізнавальних досягнень дитини — потреб і інтересів, знань, умінь та навичок, а також інших психічних якостей, що є основою особистісної культури. 1. СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНЯТ, ПОНЯТТЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ Формування мовлення дошкільнят складається з різних структурних компонентів. До них належать: мовленнєва компетенція як одна з ключових базисних характеристик особистості; мовленнєвий розвиток, тобто формування певних мовленнєвих умінь та навичок, що забезпечують функціонування мовлення; навчання мови,


Интересная статья: Основы написания курсовой работы