Читать реферат по микроэкономике: "Монопольний ринок"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Монопольний ринок

План

  Монополія: ринкова структура і її сутність. Попит на продукт монопольної фірми. Визначення обсягу виробництва і ціни монополістом при максимізації прибутку.

Література

12.1 Монополія: ринкова структура і її сутність

Монопольний ринок – це ринок, де: діє один продавець (виробник); товар, який виробляє виробник є особливий, він не має замінників;

  ринок повністю закритий для входу нових виробників; відсутня конкурентна боротьба, встановлюється монопольна влада виробника, який може за рахунок підвищення ціни в певних межах знизити обсяг виробництва і отримати при цьому максимально можливий прибуток.

На монопольному ринку може бути ситуація, де діє один виробник і багато продавців. На такому ринку виробник може встановити ціну і ніхто не може вплинути іншою ціною на цю пропозицію товару.

Аналогічним монопольному ринку є монопсонічний ринок – ринок, в якого є лише один покупець і безліч продавців (ринок праці).

Основним бар`єрами для входження на ринок є:

  виключні права, отримані від уряду; патенти та авторські права; власність на всю пропозицію якого-небудь виробничого ресурсу; маштаби виробництва. Як правило, фірма-монополіст – це велике підприємство; тому для створення гідної конкуренції треба вкласти значні кошти, що для більшості конкурентів недоступно і недоцільно.

Для монополії, як для конкурентної фірми, головним принципом є максимізація прибутку. Величина прибутку монополії залежить від максимальнихобмежень, з якими стикається фірма. Як і для будь-якої іншої фірми прибуток монополіста обмежений витратами виробництва.

Другим важливим обмеженням є попит на його продукт.

Попитом для монополіста є ринковий попит, тому що він є одним виробником цієї продукції. Тому для монополіста, на відміну від досконалого конкурента, функція попиту є завжди спадною, а не горизонтальною лінією.

Як і для умов досконалої конкуренції, для монополіста існує чітко визначена залежність між обсягом виробництва продукції і максимальним значенням прибутку.

12 .2 Попит на продукт монопольної фірми

Однією з умов існування монопольного ринку є те, що на ринку функціонує лише один виробник якоїсь продукції. Тому фірма-монополіст є певна галузь виробництва.

Це призводить до того, що на монопольному ринку немає поділу на попит окремої фірми і ринковий (галузевий) попит, а також на пропозицію окремої фірми та ринкову пропозицію.

У споживача існує лише два можливих варіанти поведінки, або взагалі відмовитися від споживання цього товару чи придбати його у монополіста.

Для чистого монополіста крива попиту має спадний характер: а)б)

PPd dQQ Рис. 12.1. Крива попиту: а) фірми-монополіста; б) конкурентної фірми. Спадний характер кривої попиту суттєво впливає на розробку моделі поведінки монополіста на ринку при виборі обсягів виробництва. Ціна реалізації додаткової одиниці продукції для монополіста завжди перевищує граничний доход, отриманий від її продажу.

Іншими словами:

Виробник не зможе продати більше продукції без зниження ціни на неї.

Причому він буде змушений одночасно знизити ціну не тільки на додаткову одиницю товару, а й на весь обсяг продаж.

Якщо на конкурентному ринку TR=PQ, то на монопольному ринку

d (PQ)

MR=----------MR=0,TR=max

dQ

TR

TRKTRM

TR=maxQ

Рис. 12.2. Крива доходу монополіста

d TRd (PQ)

Крива TR має точку перетину, при якій похідна -= --------- = MR = 0

d Qd Q

і TR – max

Аналізуючи еластичність попиту, можна зробити висновок, що при еластичному попиті зниження ціни збільшує валовий дохід продавця. Якщо попит нееластичний, то при зменшенні ціни доход зменшується, а при збільшенні ціни доход збільшується. Цей висновок, ці залежності дають можливість вибирати співвідношення “ціна – обсяг продукту” для монополіста.

P

еластична ділянка

P1одинична еластичність

нееластична ділянка

P2dTR1Q1QTR2TR Q3Q1 Q2

Рис.12.3. Модель вибору фірми монополіста

.

Якщо монополіст обере ціну, що відповідає нееластичній ділянці кривої попиту (Р2), то отриманий ним доход TR2 може принести продажі значно менших обсягів продукції (Q3 1.

Таким чином, монополіст, визначаючи ціну, враховує що вона може перевищувати граничні витрати на величину, обернено пропорційну еластичності попиту. Випуск товарів необхідно розширювати поки за ціни, що встановлені монополістом, доки продукція знаходить збут.

Отже, необхідною умовою максимізації прибутку є рівність MC = MR.

P

MC

PEAC

прибуток

E

D=AR QEQ

Рис.12.6.


 • 1
 • 2

 • Похожие работы

   
  Тема: Поняття про ринок. Брокерське обґрунтування за договорами. Ринок опціонних контрактів. Нормальний інверсний ринок. Функції біржової фондово
  Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Контрольная работа)
   
  Тема: Ринок. Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види. Поняття ринку
  Предмет/Тип: Мировая экономика, МЭО (Реферат)
   
  Тема: Ринок праці. Ринок капіталу та природних ресурсів
  Предмет/Тип: Микроэкономика (Реферат)
   
  Тема: Ринок
  Предмет/Тип: Эктеория (Реферат)
   
  Тема: Ринок
  Предмет/Тип: Эктеория (Реферат)