Читать реферат по всему другому: "Організація навчально-виховного процесу на уроках математики в класах з поглибленим вивченням предмета основної школи: Автореф. дис... канд. пед. наук" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ЯЦЕНКО Світлана Євгенівна УДК 372.851 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ

ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТА ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

        теорія і методика навчання математики

Автореферат

дисертації на здобуття вченого ступеня

кандидата педагогічних наук Київ - 1999 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному педагогічному університеті

імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти України, м.Київ. Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор

СЛЄПКАНЬ ЗІНАЇДА ІВАНІВНА,

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова, професор кафедри

математики та методики викладання математикиОфіційні опоненти: - доктор фізико-математичних наук, професор

ВОЛКОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ,

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, завідувач кафедри інформатики

- кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник

ХМАРА ТАМАРА МИКОЛАЇВНА,

Інститут педагогіки АПН України, старший науковий співробітник лабораторії методики математики та фізикиПровідна установа – Запорізький державний університет,

кафедра алгебри та геометрії.

Міністерства освіти України, м. Запоріжжя Захист відбудеться “12” жовтня 1999 р. о 1345 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за адресою:

252601, Київ, вул. Пирогова,9. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (252601, Київ, вул. Пирогова,9). Автореферат розісланий “6” вересня 1999 рВчений секретар

спеціалізованої вченої радиКоршак Є.В.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. Загальновизнаним є той факт, що майбутнє будь-якої держави визначається тим, яка в ній буде створена система освіти. Вирішального значення для економічної ефективності і конкурентоспроможності країни, забезпечення її інтелектуального потенціалу і власного місця в сучасному світі набувають наукові, технічні знання, високі моральні якості особистості, її творчий потенціал, ініціатива, відчуття нового, здатність адаптуватися до умов, що швидко змінюються. Ці вимоги суспільства до особистості викликані тим, що сьогодні за наявності досконалої техніки і високих технологій, їх високоефективне використання можливе лише за наявності працівників з вказаними якостями.

Сьогодні все частіше звучать переконання в тому, що ключ до майбутнього, до розв’язання сучасних проблем людства, до розвитку суспільства лежить в освіченості всього населення і у постійному підвищенні рівня його освіти (принцип безперервного навчання). Ущемлення права на освіту і її належну якість призведуть до інтелектуальної і культурної деградації, що несумісне з розвитком суспільства.

В останній редакції Закону України “Про Освіту”, в національній програмі “Освіта (Україна ХХІ століття)” визначено напрямок розвитку національної системи освіти в Україні, який спрямований на підвищення інтелектуального потенціалу нації, на виховання творчої


Похожие работы

 
Тема: Підвищення ефективності пренатальної діагностики хромосомної патології: Автореф. дис... канд. біол. наук / Л.А. Хлівна, Укр. наук. гігієн. центр. — К.
Предмет/Тип: Другое (Реферат)
 
Тема: Суперсиметричний опис невпорядкованих гетерополімерів: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук / В.А. Бражний, НАН України. Наук.-технол. концерн 'Ін-т м
Предмет/Тип: Другое (Реферат)
 
Тема: Антропогенетичні особливості окремих популяцій дитячого населення Прикарпаття: Автореф. дис... канд. мед. наук / З.Р. Кочерга, Укр. наук. гігієн. цент
Предмет/Тип: Другое (Реферат)
 
Тема: Медико-генетичне консультування при невиношуванні вагітності: Автореф. дис... канд. мед. наук / М.В. Бондаренко, Укр. наук. гігієн. центр. — К., 1998.
Предмет/Тип: Другое (Реферат)
 
Тема: Медико-генетичне консультування сімей з онкологічною патологією в потомстві: Автореф. дис... канд. мед. наук / Н.І. Кіцера, Укр. наук. гігієн. центр.
Предмет/Тип: Другое (Реферат)

Интересная статья: Основы написания курсовой работы