Читать курсовая по макроэкономике: "Економічні ресурси: суть, значення. Ресурсний потенціал світу"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Курсова робоnf

Економічні ресурси: суть, значення. Ресурсний потенціал світу

ПЛАН:ВСТУП 41.СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ 61.1.Види економічних ресурсів 61.2.Поняття ринкового попиту на ресурс. Вплив на криву попиту зміни продуктивності 81.3. Обмеженість економічних ресурсів 112.РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 152.1. Природні ресурси 152.2. Технологічні ресурси 202.3. Інформаційні ресурси 222.4. Трудові ресурси 252.5. Фінансово-кредитні ресурси 283.ТОВАРНО-РИНКОВА ТА ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА 32ВИСНОВОК 39СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 40 ВСТУП

Економічні ресурси використовують у рамках національної економіки. Основне її завдання - виробництво і розподіл споживчих і капітальних благ, потрібних для підтримання життєдіяльності суспільства.

Національна економіка, або господарство країни - це сукупність підприємств, домогосподарств і установ, які функціонують у межах певної держави.

Ядром національної економіки є її галузі: промисловість, сільське господарство, будівельний комплекс, транспорт, зв'язок, банківська система, охорона здоров'я, освіта тощо. Промисловість у свою чергу поділяється на обробну й видобувну; обробна - на важку й легку і т.д. Співвідношення між окремими галузями економіки називають її галузевою структурою. Галузева структура відбиває суспільний поділ праці.

Суспільний поділ праці означає спеціалізацію людей на виготовленні певних видів продукції або виконанні окремих операцій. Він дає змогу ефективніше використовувати вміння людей і виробничі ресурси. Розрізняють поділ праці двох видів - усередині суспільства й в середині підприємства. Поділ праці всередині суспільства виявляється в існуванні різних галузей і виробництв, а також територіального поділу, тобто спеціалізації регіонів країни, окремих країн тощо. Всередині підприємства поділ праці відбувається між цехами, майстернями тощо. Поділ праці на підприємстві дає змогу розчленувати виробничий процес на багато дрібних спеціалізованих операцій чи завдань.

Великий поділ праці відбувся між племенами ще в умовах давнього суспільства. Одні племена спеціалізувалися на скотарстві, інші - на землеробстві. Спеціалізація обов'язково передбачає обмін продуктами праці. Спочатку обмін здійснювався у формі бартеру, або прямого продуктообміну. З поглибленням поділу праці виникають гроші, і обмін відбувається у вигляді торгівлі товарами і послугами.

Людство не випадково поглиблює поділ праці та розвиває спеціалізацію. Воно давно усвідомило, що ці процеси забезпечують неабияку вигоду - підвищують продуктивність праці.

Класичний приклад впливу поділу праці на зростання її продуктивності знаходимо в Адама Сміта, який аналізував виробництво голок.


Похожие работы

 
Тема: Суть і структура світового господарства. Суть і форми монополій (шпаргалки)
Предмет/Тип: Мировая экономика, МЭО (Вопросы)
 
Тема: Зовнішньоекономічний механізм України: суть та принципи формування. Суть механізму зовнішньоекономічних зв'язків
Предмет/Тип: Эктеория (Реферат)
 
Тема: Підприємництво: суть, умови функціонування та економічні форми організації. Суть і функції підприємництва. Поняття підприємництва
Предмет/Тип: Предпринимательство (Реферат)
 
Тема: Валютний ринок: суть та характеристика складових елементів. Основні види валютних операцій. Необхідність. суть та органи валютного регулювання. Механі
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Реферат)
 
Тема: Відтворення на рівні макроекономіки. Інтенсивний тип економічного зростання. Суть і багатогранність процесу відтворення. Суть відтворення
Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат)