Читать курсовая по технологии машиностроения: "Пристрій виміру і реєстрації кутів нахилу і прискорень рухомих обєктів" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки УКРА

НИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРА

НИ

"КИ

ВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Кафедра звукотехніки та реєстрації iнформації КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

НА ТЕМУ "Пристрій виміру і реєстрації кутів нахилу і прискорень рухомих об’єктів"

з курсу "Проектування пристроїв реєстрації та збереження інформації" Реферат Курсовий проект містить основну частину на 40 аркушах, таблиць 1, рисунків 9, додатків 3.

Дана курсова робота містить три основних розділи, в яких проводиться опис та проектування пристрою виміру та реєстрації кутів нахилу і прискорень рухомих об’єктів, який повинен забезпечувати можливість підключення зовнішніх карт пам’яті, зокрема Compact Flash. В роботі надано розрахунки, що підтверджують дієздатність пристрою.

Під час виконання роботи була розроблена повна функціональна схема пристрою і фрагмент принципової схеми.

Область застосування: при автоматизації різних транспортних засобів, наприклад гірських машин, автомобілів, тягачів літаків, ракет, танків і т.д.

ДАТЧИК ПРИСКОРЕНЬ, ДАТЧИК КУТІВ НАХИЛУ, FLASH-ПАМ'ЯТЬ, МІКРОКОНТРОЛЕР, АНАЛОГОВО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ, ФІЛЬТР НИЗЬКИХ ЧАСТОТ. ЗМІСТПерелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів

Вступ

1 Аналітичний огляд

1.1 Системи вимірювань прискорень і кутів нахилу

1.2 Датчики прискорень і кутів нахилу

      Існуючі пристрої, датчики, системи Застосування систем реєстрації та виміру кутів нахилу та прискорень рухомих об’єктів Flash-пам’ять

1.5.1 Зчитування з карток пам’яті

    Пояснення побудови та описання роботи функціональної схеми пристрою Розрахунки, які підтверджують працездатність схеми

Література

Додаток А. Технічне завдання

Додаток Б. Перелік елементів до принципової схеми ПереЛІК уМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНь ТА ТЕРМІНІВ CPU–Central Processor Unit (процесор);

CF–Compact Flash;

АЦП–аналого-цифровий перетворювач;

ФНЧ–фільтр нижніх частот;

АК–аналоговий компаратор;

ПП–попередній підсилювач.

РКД–рідкокристалічний дисплей. Вступ Системи автоматизованого керування і автоматичного регулювання стали неодмінною частиною сучасного високотехнологічного виробництва. Вони все ширше використовуються в сучасних промислових та побутових приладах. Датчик фізичної величини є необхідною складовою будь-якого контуру керування, забезпечуючи сигналом зворотного зв’язку електроніку, що керує виконуючим пристроєм [3].

Тенденції розвитку систем автоматизованого керування наступні:

    збільшення точності вимірювань; зменшення дрейфу характеристик під дією зовнішніх змін напруги та температури; збільшення інтеграції пристроїв, включення в структуру систем калібрування та інтерфейсів для з’єднання зі стандартними пристроями автоматики та вимірювання; зменшення напруг та струмів живлення, що має першочергове значення для мобільних застосувань; вдосконалення технології виготовлення з метою зменшення вартості.

Інтегральні акселерометри належать до особливого класу пристроїв, що виникли у зв’язку з розвитком технологій "MEMS" (MEMS - Micro Electro Mechanical Systems) – потрібно розуміти як напівпровідникові структури, що складаються як із мініатюрних


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы