Читать курсовая по автотранспорту: "Експлуатація і ремонт механізмів системи охолодження автомобіля" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ МЕХАНІЗМІВ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ

ПЛАН

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ АВТОМОБІЛІВ

2. ВИДИ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ, ПОВІТРЯНА СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ

3. РІДИННА СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ

4. НЕСПРАВНОСТІ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, РЕМОНТ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ

ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Тема даної курсової роботи “Система охолодження” є вкрай актуальною для вивчення, оскільки автомобільний мотор, не зважаючи на його потужність, завжди зазнає нагрівання і потребує охолодження. Без системи охолодження двигун досить швидко вийде з ладу.

За останні сто років будова автомобіля принципово не змі­нилася. Він, як і раніше, має колеса, кузов, чотиритакт­ний двигун внутрішнього згоряння, трансмісію, механіз­ми керування тощо. Проте всі вузли, агрегати, механізми й системи автомобіля дістали колосальний розвиток і істотно ускладнилися. Завдяки цьому різко зросли швид­кості, підвищилися потужність, економічність, комфорта­бельність автомобілів, поліпшився їхній дизайн. Крім то­го, розширилася номенклатура застосовуваних деталей і збільшилася їхня кількість. Сучасні автомобілі мають еле­менти автоматизації, а більшість іноземних — обладную­ться комп'ютерами.

Тому вивчення автомобілів на базі однієї або кількох моделей не може дати уявлення про будову й роботу всіх існуючих автомобілів. Аби підготувати спеціаліста з екс­плуатації й технічного обслуговування автомобілів за ко­роткий час, відведений навчальною програмою, необхідно пояснити сутність окремих процесів і явищ, що забезпе­чують роботу автомобіля, викласти принципи, на яких во­ни грунтуються, а потім на цій підставі роз'яснити будову механізмів, котрі реалізують зазначені процеси.

Оскільки принцип дії одних і тих самих агрегатів авто­мобілів аналогічний, то достатньо знати кілька найпоши­реніших конструктивних рішень їх, щоб мати уявлення про процес у цілому.

В даній роботі система охолодження буде розглядатися на окремих моделях автомобілів, які відображають найкраще загальний принцип будови та функціонування системи охолодження автомобілів. 1. Загальні принципи роботи

системи охолодження автомобілів

Температура газів у циліндрах двигуна, що працює, досягає 1800...2000 °С. Частина теплоти, що виділяється (для карбюраторних Двигунів — 21...28 %, для дизелів — 29...42 %), перетворюється на корисну роботу, частина (12...27% — для карбюраторних двигунів, 15...25 % — для дизелів) — відводиться з охолодною рідиною.

У разі перегрівання двигуна внаслідок недостатнього відведення теплоти його потужність зменшується, а витрата палива збільшуєть­ся. Крім того, це може призвести до заклинювання поршнів, обго­ряння головок клапанів, вигоряння мастила, виплавляння вкла­дишів підшипників, руйнування поверхні шийок колінчастого вала. В карбюраторному двигуні може виникнути детонація.

Рис. 1

Принципові схеми систем охолодження двигунів:

а — рідинної; б — повітряної; / — радіатор; 2 — вентилятор; 3 — верхній патрубок; 4 — термостат; 5 — водяна сорочка; 6 — розподільна труба; 7 — насос; 8 — головка циліндрів; 9— рефлектор; 10— охолодні ребра У разі переохолодження двигуна


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы