Читать курсовая по всему другому: "Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Курсова робота

проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів Розрахунок схеми живлення. Розрахунок споживаної пристроєм потужності. Проводимо розрахунок потужності споживаної мікросхемами пристроєм. Пристрій містить слідуючи мікросхеми з такими споживаними потужностями:

К155ИЕІ – 105 мВТ – 8 шт., К155ЛАЗ – 35 мВт – 10 шт., К155ИЕ2 – 58 мВт – 1 шт., К155ИДІ – 55 мВт – 1 шт., К155ИДЗ – 50 мВт – 1 шт. Рмікр = 105 · 8 + 35 · 10 + 58 + 55 + 50 =

= 840 + 350 + 58 + 55 + 50 = 1353 м ВТ  1,5 Вт. Потужність споживана світло індикаторами ИН-12Б в блоці індикації згідно паспорту номінальний струм через лампу при напрузі “анод - катод” рівний 200 В (+100В), (-100В) становить 1,45 А. В пристрої налічується 6 індикаторів, тоді споживання ними потужності становитиме: Рінд = U · I = 200 · 0,0015 · 6 = 1,8 Вт. Потужність споживана контрольованими лічильникамиРл = N · Рл1 = 10 · 3 = 30 Вт де, Рл1 – потужність споживана одним контрольованим лічильником. Для забезпечення діапазонів регулювання стабілізаторів напруг “+5В”, “+24В”, “200В(+100В)(-100В)”, потрібно забезпечити на їх регулюючих транзисторах необхідний діапазон напруг, що становить 6  8В на транзисторних стабілізаторах і 15  20В на стабілізаторі, що живить блок індикації. Ці напруги і приводять до додаткової споживчої потужності. Тоді споживана потужність по шині “+5В”, що живить мікросхеми становитиме Рмікр = 2,95 Вт, шині “+200В(+100В, -100В)” – живлення блоку індикації Рінд = 2,5Вт, “+24Вт” – живлення контрольованих лічильників Рл = 53 Вт.

Загальна споживана пристроєм потужність становитиме: Рст = Рмікр + Рінд +Рл = 2,95 + 2,5 + 53 = 58,45 Вт. Для подальших розрахунків приймаємо Рст = 60 Вт.

Розрахунок схеми стабілізації живлення блоку

динамічної індикації пристрою.

В блоку динамічної індикації пристрою застосовуються цифрові світло індикатори типу ИН-12Б з номінальним струмом через лампу 1,5 А. для забезпечення надійного запалювання і горіння світло індикатора потрібно підтримувати стабільну різницю потенціалів в проміжку “анод - катод” рівну

Як відомо на вольт-амперній характеристиці кремнієвого стабілітрону, включеного в зворотному напрямку є дільниця на якій при зміні струму через стабілітрон напруга на ньому залишається постійною (дільниця зворотнього пробою). В зв’язку з цим при зміні вхідної напруги або опору навантаження в деякому діапазоні вихідна напруга буде стабільною, поскільки в схемі постійно перерозподіл вхідної напруги між обмежувальним опором і внутрішнім опором стабілітрону. В чкості стабілізуючих елементів вибираємо кремнієві стабілітрони типу Д817Г з такими параметрами:

напруга стабілізації Uст = 100 Вт;

Максимальний струм стабілізації Істаб. max = 50 мА;

Мінімальний струм стабілізації Істаб. min = 5 мА;

Розсіювана стабілітроном потужність Р = 5 Вт;

Диференціальний опір при Іст = 5 мА Rg = 800 ом

Температурний коефіцієнт напруги мВ/с. Вихідними даними для розрахунку будуть:

Вихідна напруга Uвих = 200 В, допустиме відхилення вихідної напруги, які допускають світло індикатори в сторону збільшення авих і зменшення ввих рівні  5%; номінальний струм навантаження Ін = N · Іл = 6 · 1,5 = 9 мА. Допустимі відхилення вхідної напруги, що допускається ГОСТом для випробувальної апаратури від номінальної в


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы