Читать курсовая по основам права: "Елементи складу злочину" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

ЗмістВступ

Розділ І. Поняття складу злочину

.1 Поняття та функції складу злочину

.2 Ознаки складу злочину

.3 Види складу злочину

Розділ ІІ. Елементи складу злочину

.1 Об’єкт складу злочину

.2 Об’єктивна сторона складу злочину

.3 Суб’єкт складу злочину

.4 Суб’єктивна сторона складу злочину

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Вступ В науці кримінального права України вчення про склад злочину належить до однієї з центральних проблем, бо наука кримінального права і цілому повинна служити теоретичною основою розвитку і вдосконалення кримінального законодавства, вивчити і узагальнювати практику його застосування, викривати помилки виховувати глибоку повагу до закону, то без перебільшення можна стверджувати, що загальне вчення про склад злочину є теоретичним фундаментом правильної побудови інститутів і норм кримінального права і практики їх застосування, теоретичною основою законності в здійсненні правосуддя в кримінальних справах.

Склад злочину - це сукупність встановлених законом об'єктивних та суб'єктивних ознак що характеризують відповідне суспільне небезпечне діяння (дію або без дію), як злочин. Ознаки складу злочину відмінні особливості, які характеризують кожний з елементів злочину. Вони дозволяють виділити специфіку складів злочинів, їх різницю по характеру і ступені суспільної небезпеки діяння "а також відмінність злочинів від незлочинних правопорушень.

До стуктури складу злочину входять чотири елементи:

) об'єкт злочину;

) об'єктивна сторона злочину;

) суб'єкт злочину;

) суб'єктивна сторона злочину;

Актуальність теми. Перед Україною, самостійною державою: стоїть завдання забезпечити суворе додержання законності, викоренити правопорушення правопорядку" припинити ріст злочинності, та усунути причини, які її породжують. Статистика свідчить проте, що злочинність в Україні неабияк зросла. Звідси випливають ще більші вимоги до кримінального права та закону. Посилити боротьбу із злочинами, зробити її ефективнішою, усунути велику кількість помилок. Загальні засади вчення про склад злочину якраз і надають нам цю можливість. Оскільки склад злочину - це ознаки, які характерезують злочин з об'єктивної та суб'єктивної сторони, то вивчення та вдосконалення даного поняття дасть змогу краще зрозуміти причини злочинності, вивчити її і можливо керувати ростом.

У курсовій роботі я розглянула загальні положення про склад злочину, а також його структурні елементи. Обрана мною тема є актуальною і я спробую її дослідити.

Метою курсової роботи є розширення знань з проблеми поняття складу злочину у кримінальному праві. Поставлена мета зумовила вирішення наступних завдань:

дослідити поняття та функції складу злочину;

визначити ознаки складу злочину;

розкрити види складу злочину;

розглянути окремо елементи складу злочину;

Вивченням та дослідженням даної теми займалися: Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Маляренка В.В. Сташиста С.В., Шем’яков О.П., Хохлові І.В., Антипов В.І., Володько М.В., Оробець К.М..

Предметом курсової роботи є загальна характеристика складу злочину.

Об’єктом курсової роботи є елементи складу злочину.

Дана курсова робота складається із вступу, двох розділів: розділ І «Поняття складу


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы