Читать курсовая по соцобеспечению: "Зайнятість і соціальний захист населення" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Курсова робота

на тему:

Зайнятість і соціальний захист населення”

ПЛАН

ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ, ФОРМИ ТА ВИДИ ЗАЙНЯТОСТІ

2. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ

5. СКЛАД І СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ ТА МІСЦЕ В НИХ ВИДАТКІВ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП Зайнятість – це сукупність економічних, правових, соціальних, національних та інших відносин, пов’язаних із забезпеченням працездатного населення робочими місцями та його участю в суспільно корисній діяльності. Система цих відносин охоплює різних суб’єктів:

а) покупці робочої сили;

б) особи, які продають свою робочу силу;

в)особи, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю.

За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток ( 750 млн. чол. ). Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства.

Щоб пояснити причину безробіття, необхідно передусім проаналізувати наслідки нагромадження капіталу. Вони, як відомо, однозначно позитивні для підприємців тому, що передбачається в майбутньому отримання ще більших прибутків; неоднозначні для трудящого населення тому, що нагромадження капіталу суттєво впливає на рівень його зайнятості.

Розбудова суверенної і незалежної Української держави на засадах ринкового господарства вимагає вивчення і реформування існуючої системи фінансування соціального захисту на основі використання досвіду інших держав.

Концепція економіки добробуту і держави виходить з того, що ринок не може забезпечити суспільство певними благами соціального характеру. Людина не повинна бути беззахисною перед ринковою стихією.

Нинішній цивілізований світ веде активний пошук удосконалення методів фінансування систем соціального захисту, які забезпечували б оптимальний варіант соціальної допомоги населенню.

Важливою умовою подолання економічної кризи, забезпечення соціально - економічного та культурного розвитку суспільства є обгрунтована, виважена бюджетна політика держави. Досі в Україні не вдавалося розв'язати завдання використання бюджету як знаряддя активного впливу на економічні процеси, стмулювання підприємництва, подолання негативних явищ в економіці країни.

Причиною цього є застаріла бюджетна система. Її реформування потребує розв'язання цілого комплексу завдань політичного і економічного характеру, пов'язаних із використанням бюджетів усіх рівнів.

Бюджет має бути потужним інструментом регулювання темпів і пропорцій суспільного розвитку не тільки на макрорівні, а й на рівні окремих регіонів. Місцеві бюджети є визначальною ланкою місцевих фінансів, в яких зосереджується понад 80% усіх фінансових ресурсів, що перебувають у розпорядженні місцевого самоврядування. Водночас місцеві бюджети - важливий і складний елемент бюджетної системи держави. Питання їх побудови, використання у


Интересная статья: Основы написания курсовой работы