Читать курсовая по станкам: "Обслуговування та ремонт силового електрообладнання токарного станка 163" Страница 1


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

КУРСОВА РОБОТА ТЕМА: Обслуговування та ремонт силового електрообладнання

універсального токарно-гвинторізного станка 163 ПРОФЕСІЯ: електромеханік по засобам автоматики

та приборам технологічного обладнання

Виконав: Дядюшенко В. С. Перевірив: Жосан В. А. “Затверджую”

Заступник директора ВПУ №7

НесенН. Г.

“”1998р.

ЗАВДАННЯ

На курсову атестаційну роботу учню

ВПУ №7 в 1998 навчальному році

Групи№

Е-21по спеціальностіЕлектромеханік

ДядюшенкоВолодимируСтепановичу

(прізвище,ім’я, по батькові)

Темазавдання:

Технологіяобслуговуваннята ремонтуапаратурикеруваннята

захистуверстата

Викладач:

ЖосанВолодимирОлексійович

(прізвище,ім’я, по батькові)

Зміст завдання

Розділ1. Графічначастина

Принциповаелектричнасхема токарно-гвинторізного

верстата163 моделі.

Розділ2. Пояснюючазаписка

Завдання.І Вступ. 1. Історіята перспективирозвит-

куелектроенергетикина Україні.2. Призначеннята короткахарактеристикаелек-

трообладнаннястанка. ІІОсновна частина.1. Принциповаелектросхемаверста-

тата її робота.2. Призначення,будова, можливінесправностіта ремонт апара-

турикеруваннята захисту.3. Періодичністьта об’єм, технічніогляди, ремонт

електрообладнання.ІІІ Розрахунковачастина. 1.Розрахунокпроводів,підводя-

тьсядо електрообладнанняпо допустимомуструму та падіннюнапруги. 2. Вибір

апаратурикеруваннята захисту.3. Розрахуноккотушки контактору.V Заключна

частина.1. Основні правилатехніки безпекипри обслуговуванніелектрооблад-

нанняверстата. 2.Список використаноїлітератури.VI Специфікація.

Додаткові вказівки

Привиконанніатестаційноїроботи належитьвиконати деталь,пристрій:

Консультаціїпроводяться:

Датавидачі письмовогозавдання

Строкздачі виконаногописьмовогозавдання

Викладач

ЖосанВолодимирОлексійович

МайстерВ/Н

ГолубевВіктор Миколайович

м. Кременчук

1998 р. Розрахунок котушки контактору Основною частиною багатьох апаратів, наприклад, контакторів, магнітних пускачів, реле, гальмуючих електромагнітів та інші, являється втягу-

юча котушка. При проходженні струму по котушці виникає магнітне поле, під впливом якого стальне осердя котушки намагнічується та притягує якір. Якір вмикає або вимикає відповідні контакти електромагнітного апарату. Котушка являється відповідним вузлом апарату дистанційного або автоматичного керування, виходячи з цього при її зіпсуванні (що відбувається у виробничих

Мал. 1

умовах досить часто) дуже важко знати, як по ремонтувати цю котушку. Встановити обмоточні дані котушки, якщо є паспорт, не складно. У цьому випадку намотують нову котушку, кількість витків, якої та переріз проводу повинні відповідати паспортним даним. Інколи приходиться перемотувати котушки