Читать курсовая по Отсутствует: "Децентралізація публічної адміністрації" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИХМЕЛЬНИЦЬКИЙУНІВЕРСИТЕТУПРАВЛІННЯТА ПРАВАКафедрапублічногоуправліннята адміністрування

Навчальнадисципліна:

Системапублічногоадміністрування

КУРСОВАРОБОТА

натему:

Владнадецентралізаціяпублічноїадміністрації”

Виконав:

Федорович

ВалентинОлегович,

студентдругого курсуфакультетууправліннята адміністрування

Перевірив:

Требик

ЛюдмилаПетрівна,

кандидатнаук з державногоуправління

Хмельницький2020

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВЛАДНОЇ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАІЇ5

      Еволюція теоретичних підходів до аналізу децентралізації публічної адміністрації 5 Європейський досвід децентралізації системи публічної адміністрації, специфіка його використання в українських умовах 8

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ

ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАІЇ 12

      Нормативно-правове забезпечення процесу децентралізації сфери публічної адміністрації 12 Формування системи інституційного забезпечення проведення реформи децентралізації 16

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАІЇ УКРАЇНИ 23

      Вплив децентралізації публічної адміністрації на забезпечення національної безпеки України 23 Децентралізація системи публічної адміністрації як засіб розбудови політичної нації 25

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30

ДОДАТКИ… 33

ВСТУП Ефективна організація публічної влади завжди залишалася важливим чинником, що впливає на стабільний розвиток держави. Визначення найбільш виваженого співвідношення централізації та децентралізації публічної адміністрації із урахуванням територіального розміщення продуктивних сил, ступеня регіоналізації та формування громадянського суспільства перебувало у предметному полі багатьох представників політичної, юридичної та економічної науки, а також спеціалістів у галузі державного управління.

Стратегічний курс України на інтеграцію до ЄС обумовлює необхідність проведення низки реформ у сфері організації публічної адміністрації з метою підвищення рівня її ефективності. Одним із важливих напрямів реформування залишається децентралізація державної влади, орієнтована на посилення відповідальності за стан справ на місцях органів влади у регіонах. Дослідження процесу децентралізації обумовлене пошуком найбільш оптимальних її форм, які обираються на основі глибокого наукового аналізу світового та європейського досліду із обов’язковим визначенням його придатності для українських реалій. Саме виважене використання досвіду інших держав у сфері децентралізації державної влади залишається досить актуальним для України, оскільки тривале сліпе копіювання реформаторської