Читать курсовая по коммерческому делу, торговле: "«ФОРМУВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ»"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Реферат з управління продажем «ФОРМУВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯЗБУТОВОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВАТА УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ» Виконав:

Студент 4 курсу

Спец.6507 Перевірив: викладач

К.е.н., доцент

Данніков О.В. Київ 2013

План

    Вступ. Теоретична частина.

2.1. Загальна характеристика збутової системи підприємства.

2.2. Збутова політика підприємства

2.3.Канали збуту. Функції, типи та характеристика

    Практична частина.

3.1. Організація збутової мережі ВАТ «ЛУКОЙЛ»

3.2. Збутова мережа ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна»

3.3. Оптимізація мережі збуту ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна»

    Висновки. Список використаної літератури. Додатки.

    ВСТУП

В умовах сучасного ринку, для якого характерна жорстока конкуренція, будь-яке підприємство рано чи пізно зустрічається з проблемою вибору найбільш ефективних каналів збуту продукції та процесу їх оптимізації. Даному питанню приділяється все більше уваги, так як на практиці від успішної реалізації продукції залежить стабільна діяльність підприємства.

Для підприємств вибір збутової мережі, тобто каналів розподілу, є стратегічним рішенням, яке повинно бути сумісним не тільки з очікуваннями у цільовому сегменті, але і з власними цілями суб’єктів господарювання. Основними причинами, що обумовлюють використання посередників, є, по-перше, те, що організація процесу товароруху потребує наявності певних фінансових ресурсів, по-друге, створення оптимальної системи товароруху передбачає наявність відповідних знань і досвіду у сфері кон’юнктури ринку свого товару, методів торгівлі і розподілу. Посередники ж за допомогою власних контактів, досвіду і спеціалізації дають можливість забезпечити широку доступність товару і доведення його до цільових ринків.

Проте не тільки підприємства-виробники в умовах ринкової економіки приділяють значну увагу проблемам оптимізації процесу руху товарів до споживача, але й самі посередники. Адже результати господарської діяльності посередників залежать від того, наскільки правильно обрані канали подальшого розподілу товарів, форми і методи їх збуту, від широти асортименту та послуг, пов’язаних з реалізацією продукції. Отже посередники, кількість яких збільшується що року в рік, також формують відповідні канали розподілу .

Актуальним є завдання пошуку та вибору каналів (прямих, непрямих чи комбінованих), за допомогою яких продукція надходить до кінцевого споживача. Від вирішення саме цієї проблеми вибору оптимального каналу збуту суттєво залежить подальша господарська діяльність підприємства. Тому важливим є вивчення видів каналів збуту, виявлення їх переваг та недоліків для підприємства та удосконалення критеріїв вибору збутового каналу.

Наприкінці, оптимально сформовані канали розподілу та реалізації продукції, підвищують конкурентну стійкість підприємства, сприяють привабленню нових споживачів та розширенню впливу на ринку. Тому вибір збутової мережі можна віднести до області стратегічних рішень.

Необхідно розробити таку систему, яка б дозволила розширити спектр цільових регіонів, сегментів та збільшити прибуток.