Читать диплом по менеджменту: "Управління грошовими потоками" (автор: Olga) Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ8

1.1.Економічний зміст грошових потоків,їх склад та структура8

1.2.Основні задачі і принципи керування грошовими потоками22

1.3.Планування та прогнозування грошових потоків25

Висновкиза розділом1.

33

РОЗДІЛ2. УПРАВЛІННЯГРОШОВИМИПОТОКАМИ УТОВ «ОД-СТРОЙМОНТАЖ»

35

2.1.Загальнахарактеристикафінансово-господарськоїдіяльностіпідприємства

35

2.2.Аналіз рухугрошових потоківна підприємстві

44

2.3.Політикауправліннягрошовимипотоками напідприємстві

49

Висновкиза розділом2.

55

РОЗДІЛ3. ВДОСКОНАЛЕННЯУПРАВЛІННЯГРОШОВИМИПОТОКАМИ НАПІДПРИЄМСТВІ

57

3.1.Критеріїуправліннягрошовимипотокамипідприємства

57

3.2.Оптимізаціягрошових потоківпідприємства

65

3.3.Вдосконаленнясистеми бюджетуваннягрошових потоків

74

Висновкиза розділом3.

91

ВИСНОВКИ

93

ЛІТЕРАТУРА

97

ДОДАТКИ

107

ВСТУП Для чіткого та ефективного функціонування ринкової економіки велике значення мають гроші. В економічній науці основні їхні функції відбиті в стандартному визначенні: "гроші - це кошти оплати товарів і послуг, кошти виміру вартості, а також кошти збереження вартості".

Гроші це невід'ємна частина розвитку товарного господарства, що робить істотний і постійний вплив на стан господарського життя й всі економічні процеси. При цьому, як економічна категорія гроші з'явилися не випадково, їхнє зародження й розвиток обумовлений історичними процесами, що відбуваються у світі.

Господарюючі суб'єкти використовують кошти в щоденних господарсько-фінансових операціях. На макроекономічному рівні здорова грошова система є передумовою створення умов стабільності цін, поповнення бюджетів до рівня достатності фінансування всіх сфер економіки.

Починаючи з 80-х років ХХ століття спостерігається зсув акцентів до динамічних підходів у вивченні економіки, які дозволяють розглядати підприємство як складну систему, комплексно досліджувати процеси, які протікають у ній. Це сприяло виникненню такого терміну як «грошові потоки», тобто економічні процеси, що відбуваються безупинно в часі й вимірюються в одиницях за деякий період часу.

У ринковій економіці життєдіяльність економічної системи значною мірою визначається наявністю й здатністю забезпечувати достатнє надходження й ефективне використання коштів. Ефективне функціонування підприємства значною мірою обумовлено наявністю його коштів і станом грошових потоків, які є відбиттям усього комплексу економічних процесів, що відбуваються на підприємстві.

Досягнення правильного співвідношення наявних у господарюючих суб'єктів коштів, їхніх еквівалентів з величиною джерел коштів, створених для фінансування різних видів діяльності, є найважливішим завданням керування грошовими потоками підприємств. Без рішення такого завдання неможливо забезпечити фінансову стабільність навіть ефективно працюючому підприємству.

Концептуальні основи сутності, виникнення та


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы