Диплом по экологии: Флористичне та ценотичне різноманіття долини ріки Бабче (Передкарпаття), охорона та перспективи використання